Mi lett veled, középosztály?
- Hogyan lehet erősíteni azt, ami valójában nincs?
- Van-e kiút a nyomorból, vagy ma csak lecsúszni lehet?
- Újra kell tanulnunk mindazt, amit a magyar társadalom szerkezetéről gondoltunk?

 

„A kormány célja a középosztály megerősítése, a Fidesznek ez a természetes szavazóbázisa” – mondta egyszer, nem is olyan régen Orbán Viktor. A miniszterelnök a középosztály megerősítésének fontosságáról szólva hangsúlyozta: ez nemcsak a Fidesz, hanem az egész ország érdeke is. Tegyük hozzá rögtön: ilyesmiket mond minden valamirevaló miniszterelnök szerte Európában. A kérdés azonban megint csak az: van-e bármiféle kapcsolat a kimondott szavak és a tettek, avagy a vágyak és a valóság között. Amikor a miniszterelnöki mondat három éve elhangzott, a kutatások már vészhelyzet közeli állapotról tudósítottak: az ország egyharmada élt európai és kétharmada balkáni körülmények között. Nem telt el sok idő, a helyzet mégis súlyosbodott. A középosztály nemhogy nem erősödött, de lényegében eltűnt. Vagy pontosabban: lecsúszott.

Piramis, babapiskóta, körte

De hol is kell keresni a középosztályt? A kutatók a rendszerváltás óta próbálják különböző módszerek szerint leírni a magyar társadalmat. Előtte könnyebb dolguk volt. Az előző éra még nagyjából kikristályosodott osztályszerkezettel működött, és ebből kellett volna létrejönnie a piacgazdaság kialakulásával párhuzamosan az erős középosztálynak. Valami van, de nem az igazi – a kétezres évek elejére nagyjából ekként teljesedtek be a korábbi várakozások.

Hagyományosan a középosztály az a társadalmi réteg, amely valóban közbülső helyet foglal el az elit és a munkásosztály, illetve a leszakadók között, nem csupán anyagi helyzetét, de hatalmi státusát és presztízsét tekintve is. A tipikus középosztálybelinek van munkája, jövedelme, sőt némi megtakarítása is, van jövőképe, általában szellemi munkát végez, polgári mentalitással rendelkezik. Egyes elméletek szerint kétféle középosztály is van: egy keresztény konzervatív, többnyire az állami szférában dolgozó értelmiség, és egy modern, bizonytalan helyzetű középosztály, amelynek tagjai inkább az üzleti szférában dolgoznak kis- és középvezetőként. Ha kettő is van belőle, kevesebben vannak, mint amennyire az egészséges társadalomszerkezethez szükségeltetne. Ennek a társadalomképnek az ábrázolása az egymásra csúcsával illesztett két piramis: sokan vannak felül, sokan alul, de csak kevesen középen. Egy másik modell szerint, amely inkább az anyagi helyzetet, a jövedelmet veszi figyelembe, a magyar középosztály valahol az átlag környékén keresendő, így egy középen kicsit „hasas” babapiskótára hasonlító szerkezetű társadalom képe rajzolódik ki.

Mára azonban idejétmúlt lett a piramis, és elfogyott a babapiskóta is. Egy legfrissebb kutatás szerint társadalmunk szerkezete leginkább egy körtére hasonlít. A minden eddiginél alaposabb felmérés eredményei abból a szempontból mindenképpen meglepőek, hogy a klasszikus értelemben vett középosztályt még ezen a körtén is hiába keresnénk (lásd ábránkat).

Megosztott társadalom

A GfK kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia szakemberei által, több mint 15 ezer fő részvételével (online kérdőív kitöltésével, illetve személyes megkereséssel) készített felmérés igyekezett a lehető legárnyaltabb képet készíteni a jelenkori magyar társadalomról. Így a korábbi fogalmi kategóriáknál jelentősen sokszínűbb rendszer rajzolódik ki. Újdonságnak számít a felmérésben, hogy vizsgálta a gazdasági, a kulturális és a kapcsolati tőkét is, ám ezeket is többféle szempontból. A gazdasági tőke felmérésekor például nem csak az volt meghatározó, ki mennyit keres, de figyelembe vették azt is, ha valaki ideiglenesen kikerült a munkaerőpiacról, ám rendelkezett korábban felhalmozott vagyonnal. Ugyanígy: a kulturális tőke vizsgálatakor megkülönböztették a magaskultúra fogyasztóit az újmédia, a digitális kultúra (internet) fogyasztóitól. A kapcsolati tőkénél pedig nem csak azt vizsgálták a kutatók, hogy egy adott személy hány emberrel áll kapcsolatban, de ezen kapcsolatok minőségére is rákérdeztek (például arra, hogy az egyén számíthat-e segítségre ezekből a kapcsolatokból). Így jött végül létre az a körte, amely talán minden eddiginél pontosabb képet ad társadalmunk felépítéséről.

A körte, ami ugyebár felül szűk, alul vastag: a kutatás szerint csak egy igen kis számú elit él igazán jól Magyarországon – alig 2 százaléka a magyar társadalomnak –, míg a leszakadtak száma megrendítően magas, több mint kétmillió ember él nyomorban (23 százalék). Az alsó és a felső határ között azonban az eddigieknél jóval beszédesebb kategóriákkal találkozunk: felső középosztály, feltörekvő fiatalok, vidéki értelmiség, kádári kisemberek, sodródók és munkások – így oszlik el a kutatás szerint jelenleg hazánk lakossága.

„Nincs ideális képe a társadalomnak, de az tény, hogy a felépítése most farnehéz” – mondta lapunknak Kozák Ákos szociológus. A GfK vezetője szerint a legnagyobb probléma jelenleg még csak nem is az, hogy meglehetősen szűk az a réteg, amely ma jól él Magyarországon, hanem az, hogy egy rettenetesen vékony vonal választja el a még éppen megélőket a nyomorgóktól. „Csak a munka. Az, hogy valaki dolgozik-e vagy sem, ez a különbség. És aki elveszíti a munkáját, az végképp lecsúszik, visszakapaszkodni pedig nem egyszerűen nehéz, de jóformán lehetetlen” – összegzi a kutatás tapasztalatait. A lehetőségek kortól és lakóhelytől is függnek, nem véletlen, hogy a vidéken, kisvárosi, falusi környezetben élők körében jóval magasabb a munkások, a kádári kisemberek és a leszakadtak aránya, mint a fővárosban és a nagyvárosokban. „Ott, ahol az állam az egyik legnagyobb munkaadó, ott nem olyan nagy csoda ez az eredmény. A vidéki értelmiségi például fontos és meghatározó karakterjegy, ide tartoznak a körzeti orvosok, önkormányzati képviselők, tanárok, akik valamennyire közel vannak az államhoz, a közszférához. Ez egy igen nagy, 700 ezer fős tömeg, ami annak tükrében nem is csoda, hogy egyre nagyobb az állami szerepvállalás ezeken a területeken” – mutatott rá a szociológus, hozzátéve az évtizedes igazságot, miszerint a társadalom mobilitása nagyon gyenge, vagyis a társadalmi létrán nehéz felfelé jutni.

Erősíteni, ami nincs

„A rendszerváltás után a magyar társadalomkutatásban volt egy olyan remény, hogy elindulhat a középosztályosodás, mert az emberek majd vagyonosodni fognak. Ez azonban nem történt meg, sem akkor, sem azóta. Sőt, az egyenlőtlenségi és polarizációs folyamatok inkább fokozódtak, amit a gazdasági válság még tovább erősített” – magyarázta Kozák Ákos. Nincs tehát klasszikus értelemben vett középosztálya Magyarországnak, úgy, ahogy eddig volt, úgy biztosan nincsen. „Az egykor volt középosztály ma már nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezik, megtakarításai nincsenek. A magyar gazdaság rákfenéje, hogy az átlagjövedelem 30-40 százalékkal elmarad még a környező országokétól, Csehországtól, Szlovákiától is. Nagyon alacsony a felhalmozási és fogyasztási potenciál” – fogalmazott a szociológus. Ez pedig már csak azért is baj, mivel ez az a csoport, amely a társadalmi fejlődés motorja lehetne, újsütetű kormányzati megfogalmazás szerint ők lennének a teherhordók. Csakhogy a terheket, az ehhez szükséges gazdasági stabilitás hiányában, nem bírják. Kozák Ákos úgy látja, hogy a magas színvonalú oktatás lehet garancia az előre jutás lehetőségének megteremtésére, e nélkül jóformán lehetetlen átlépni az egyes társadalmi csoportok közti határt – felfelé.

Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető így fogalmazott nemrégiben egy konferencián: a jó kormányzás célja, hogy a középosztály minél szélesebb legyen. Most ott tartunk, hogy ez a réteg nem szélesebb lett, hanem eltűnt. Pedig – és ezt már Pálinkás József, a Tudományos Akadémia akkori elnöke tette hozzá ugyanezen alkalommal – a középosztály tartja el a nemzetet. Eltartó kerestetik.

----------
A felmérés során a kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a megkérdezettek hány százaléka mondja magát roma származásúnak. Az elit, a felső közép, a feltörekvők, a vidéki értelmiség, a kádári kisemberek és a sodródók körében ez a válasz egyáltalán nem volt jellemző, míg a munkások 4, a leszakadók 11 százaléka vallotta magát romának.

2,62 millió – az Eurostat legfrissebb adatai szerint ennyien, vagyis a magyar társadalom 26,8 százaléka él súlyos szegénységben.

Elit
2 százalék,
200 ezer fő

Átlagéletkor: 45,1 év
Családi állapot: 53 százalék házas, 16 százalék elvált
Háztartás nettó összjövedelme: 300 ezer és 1 millió
forint között
Állandó lakhely: 45 százalék Budapest, 40 százalék megyei jogú város
Lakásának értéke: 21,5 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 21,5 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 70 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 43 százalék érettségi, 52 százalék felsőfokú
Gazdag, és a magaskultúra különböző szegmenseinek fogyasztója. Ebbe a körbe nemcsak a milliárdosok tartoznak, minden településen van ugyanis helyi elit, mint például a sikeres helyi vállalkozók vagy a kórházigazgatók. Az ő szerepük lehet a mintaadás a társadalomban. Kapcsolati szempontból nagyon zárt csoport.

 Felső közép
10,5 százalék
1 millió fő

Átlagéletkor: 39,8 év
Családi állapot: 33 százalék egyedülálló, 43 százalék házas, 14 százalék elvált
Háztartás nettó összjövedelme: főként 200 ezer és 500 ezer között, 2 százalék 500 ezer és 1 millió között
Állandó lakhely: 32 százalék Budapest, 27 százalék egyéb város, 22 százalék község
Lakásának értéke: 12,5 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 30 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 35 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 40 százalék érettségi, 39 százalék felsőfokú
A csoport gazdasági, kulturális és kapcsolati tőke szempontjából is jó eredményeket mutat. Magasan képzett, sok embert ismer és kapcsolatait jól is használja. Rendszeresen jár színházba, sok szabadidővel rendelkezik, sportol, aktív közösségi életet él.

Feltörekvő fiatalok
6 százalék
félmillió fő

Átlagéletkor: 39,6 év
Családi állapot: 33 százalék egyedülálló, 15 százaléknak élettársa van, 36 százalék házas
Háztartás nettó összjövedelme: 120 és 300 ezer forint között
Állandó lakhely: 42 százalék Budapest, 26 százalék megyei jogú város Lakásának értéke: 10,7 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 26 százalék Nyaralt az elmúlt évben: 34 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 49 százalék érettségi, 33 százalék felsőfokú
Fiatal, akiből tudása, saját és szülei kapcsolatai révén még bármi lehet. A tudásmenedzsment, az információkezelés vagy a személyes kapcsolatok működtetésének mestere. Várhatóan az elitben vagy a felső középosztályban fog kikötni. A csoport egy részét a fiatalos attitűddel rendelkező középkorúak alkotják.

Vidéki
értelmiség
7 százalék
600-700 ezer fő

Átlagéletkor: 43,8 év
Családi állapot: 71 százalék házas
Háztartás nettó összjövedelme: 150 és 500 ezer forint között
Állandó lakhely: 46 százalék város, 31 százalék község
Lakásának értéke: 12,7 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 30 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 30 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 29 százalék érettségi, 44 százalék felsőfokú
A vidéki értelmiség mindennel rendelkezik, amivel a felsőbb társadalmi osztályok, de mindenből kevesebb van neki. Kisvárosi tanár, orvos, a helyi közéleti szereplő, aki mindenkit ismer. Átlagos, de biztonságos jövedelemmel rendelkezik, többnyire állami alkalmazott vagy vállalkozó. Célja, hogy mindenáron a saját társadalmi szintjén maradhasson.

Munkások
16,5 százalék
1,5 millió fő

Átlagéletkor: 40,9 év
Családi állapot: 34 százalék egyedülálló, 15 százaléknak élettársa van,
35 százalék házas
Háztartás nettó összjövedelme: 90 és 300 ezer forint között
Állandó lakhely: 47 százalék vidéki város, 23 százalék község
Lakásának értéke: 8,8 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 78 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 9 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 23 százalék legfeljebb alapfok, 38 százalék szakmunkás, 29 százalék érettségi
Főként szakmunkás végzettségű, viszonylag sok embert ismer, de kötődései alacsony presztízsűek. Egyáltalán nem fogyaszt kultúrát, barátokkal ritkán jár össze, leginkább otthon tévézik. A munkásokat a leszakadtaktól egyetlen tényező különbözteti meg: az ide tartozóknak van munkája, azonban amint elveszítik az állásukat – tartalékok híján –, azonnal a leszakadtak osztályába kerülnek át.

Kádári kisemberek
17 százalék
körülbelül 1,5 millió fő

Átlagéletkor: 44,6 év
Családi állapot: 19 százaléknak élettársa van, 43 százalék házas, 12 százalék elvált
Háztartás nettó összjövedelme: 90 és 300 ezer forint között
Állandó lakhely: 46 százalék vidéki város, 29 százalék község
Lakásának értéke: 9,7 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 55 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 18 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 25 százalék legfeljebb alapfok, 22 százalék szakmunkás, 24 százalék érettségi
A kádári kisember nehezen, de kijön a jövedelméből, inkább állami munkahelyen dolgozik, ahol irodai foglalkozást űz. Főleg kisebb településen él, jellemzően idősebb, keményen küzd, hogy ne csússzon le, de nem mindig jár sikerrel.

Sodródók
18 százalék
1,6–1,7 millió fő

Átlagéletkor: 38,1 év
Családi állapot: 38 százalék egyedülálló, 12 százalék elvált
Háztartás nettó összjövedelme: 120 és 300 ezer forint között, 8 százalék 60 ezer forint alatt
Állandó lakhely: 25 százalék Budapest, 24 százalék megyei jogú város, 29 százalék egyéb város
Lakásának értéke: 9,2 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 54 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 23 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 31 százalék legfeljebb alapfok, 17 százalék szakmunkás, 40 százalék érettségi
Olyan fiatal, akinek szülei nem az elitbe, hanem a középosztályba tartoznak. Képzetlenebb, nincs elég kapcsolata, nem jár színházba, nem olvas könyveket, viszont nagyon otthon van az újkultúrában, s ez akár feljebb is viheti a társadalomban. Többnyire a „mamahotel” viszonylagos biztonságában él, innen leginkább a kádári kisember vagy a munkáscsoport felé tarthat.

Leszakadtak
23 százalék
több mint 2 millió fő

Átlagéletkor: 44,7 év
Családi állapot: 14 százaléknak élettársa van, 35 százalék házas, 13 százalék elvált, 12 százalék özvegy
Háztartás nettó összjövedelme: 60 és 150 ezer forint között, 8 százalék 60 ezer forint alatt
Állandó lakhely: 39 százalék kisváros, 28 százalék község
Lakásának értéke: 7,1 millió forint
Nem beszél idegen nyelvet: 80 százalék
Nyaralt az elmúlt évben: 3 százalék
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség: 39 százalék legfeljebb alapfok, 28 százalék szakmunkás, 29 százalék érettségi
Nem csupán anyagi, jövedelmi, vagyoni helyzetük kedvezőtlen, de kapcsolatszegények, kultúrafogyasztásuk elhanyagolható. Már szüleik is hasonló jellemzőkkel bírnak: azaz a legalsó réteg is újratermeli önmagát, ám eközben egyre bővül azokkal is, akik felülről csúsznak le idáig. Ha dolgoznak, fizikai vagy mezőgazdasági munkát végeznek, de leginkább munkanélküli, közfoglalkoztatott, segélyezett tartozik a csoportba, emellett magas körükben a rokkantak, illetve az öregségi nyugdíjasok aránya.

Az adatok forrása: a GfK Hungária és az MTA TK Osztálylétszám 2014 kutatása
Fotóink illusztrációk

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!