Csapatjátékra kérte a szocialista párt tagjait az MSZP kétharmaddal újraválasztott elnöke. Mesterházy Attila kongresszusi beszédében számba vette a párt három kormányzati ciklusát, Horn Gyulát minősítve etalonnak: „erős, jól szervezett, győztes pártot csinált az MSZP-ből.

Olyat, amely sikerrel képviselte a munkájukból élőket, a szegényeket, a nyugdíjasokat, az értelmiséget és a kis- és középvállalkozásokat. A hétköznapi embereket. A mi dolgunk az, hogy újra ilyen párttá tegyük az MSZP-t” – fogalmazott, majd rátért az előző nyolc év hibáira, és az azokból megtanultakra. Med­gyes­sy Péter kormánya kapcsán arról beszélt, hogy a gazdasági fenntarthatóságnak és a társadalmi igazságosságnak kéz a kézben kell járnia. Az első Gyurcsány-kormány időszakából csak Szili Katalin államfői jelölését említette, majd a 2006-os vá­­lasztások kapcsán az őszinte ígéretek, a 2006-os őszi eseményekről szólva pedig a törvényes eszközök fontosságáról beszélt. Hibának nevezte, hogy nemegyszer kapkodás, rögtönzés jellemezte a szocialisták kormányzását, és hogy a párt immunrendszere nem volt elég erős a tisztességtelen politikusok kivetésére. A 2010-es vereséget ily mó­­don megmagyarázva Mesterházy ki­­mondta: „ezeknek is köszönheti a jobboldal a kétharmadát”. Ugyanakkor hosszan so­­rolta a szocialista kormányok eredményeit: út­­épí­téseket, iskola­­felújí­tá­so­kat, a több diplomást, kórházfejlesztéseket, a Panel­prog­ramot, az eredményes válságkezelést, a működő jogállamot.

A múltat ily módon lezárva a pártelnök a jövőbe tekintett, megállapítva: ebben a helyzetben mindennél na­­­gyobb szükség van a Magyar Szo­­cia­lista Pártra és az általa képviselt értékekre. Mun­ka­hely­teremtés, fizessenek több adót a gazdagok, felelős segélyezés, a társadalmi normák betartása – sorolta a célokat. A három legfontosabb dolognak azt nevezte Mesterházy, hogy mindenki tanulhasson, hogy esélyt és lehetőséget kapjon az életben; mindenki dolgozhasson, hogy gyarapodó életet teremthessen magának és szeretteinek, és egyben biztosíthassa nyugodt öregkorát; végül hogy mindenki megőrizhesse az egészségét, és meggyógyulhasson, ha beteg.

A párt növekvő támogatottságára utalva beszélt az MSZP majdani mi­­niszterelnök-jelöltjéről is, aki az lesz, akivel nyerni lehet.

„A következő két évben úgy kell tennünk a dolgunkat, hogy 2014 tavaszán az ország többsége mondja azt: újra MSZP.”

Címkék: MSZP, beszéd, MSZMP, MSZMP

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!