Különleges módját választottuk az egyik legnagyobb magyar író születése 130. évfordulója megünneplésének. Az 1887. június 25-én született Karinthy Frigyes 1918. november 17-én a Pesti Naplóban, annak egy „eldugott” hasábján tette közzé levelét a jövő évszázad olvasóihoz címezve, hogy visszamenőleg tájékoztassák, hogyan alakult 98 évvel később a magyarok élete: „hogy vannak maguk odaát?”. Levelének közlése előtt nem sokkal szűnt meg a perszonálunió Ausztria és Magyarország között, felbomlott a Monarchia, kikiáltották (a szlovákok csatlakozásával) a cseh és a szlovén–horvát–szerb, valamint az osztrák államot, menesztették a német császárt (és magyar királyt). Túl vagyunk az őszirózsás forradalmon, egy nappal korábban, november 16-án Károlyi Mihály vezetésével Magyar Népköztársaság néven új államformája lett hazánknak – az első magyar köztársaság. Alább olvashatják Karinthy levelét és „három nyájas olvasóét”, akik válaszoltak neki kérése szerint – Cserna-Szabó András, Csontos Erika és Kiss Noémi –, sajátosan egy-egy szeletét felvillantva a később történteknek.

 
VH, 2017. június 24.

A Vasárnapi Hírek összeállítása - "Karinthy 130 - Válasz Karinthynak" címmel lapunk június 24-i számában olvasható.

A Vasárnapi Hírek már szombaton megjelent és következő számunk megjelenéséig kapható.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!