Nem kérünk a voksaikból - Megdöbbentően kevesen örülnek a kettős állampolgárok szavazati jogának, és elképesztően sokan utálják, ahogy a kormány különbséget tesz határon túli magyarok és külföldön dolgozó anyaországiak között. Az emberek többségének esze ágában sincs megosztani adóforintjaikat a kettős állampolgárokkal, de pont semmi ráhatásuk a kormány magyarságpolitikájára, amit egyébként a többség voksvadász törekvésként azonosít.

Az emberek 81 százalékánál kiverte a biztosítékot, hogy a kormány milliárdokkal stafírozta ki a székelyföldi labdarúgó akadémiát – ezt mérte a Vasárnapi Hírek megbízásából a Publicus Intézet.

A támogatást még a Fidesz-tábor sem igenelte: a kormánypárti szimpatizánsok 63 százaléka úgy gondolja, hogy erre semmi szükség. Bár az elutasítás mértéke meglepően nagy, feltehetően a kabinet nem hökkent meg túlságosan.

A kettős állampolgárság ugyanis egy ritka fontos ügy. A kormány úgy emelte szimbólummá a határon túli magyarokhoz való viszonyt, hogy valószínűleg tudta, tudja: amit tesz, az ellenérzéseket vált ki az anyaországi választók többségéből.

A kabinet mégsem hátrál – és ez csak látszólag mond ellent a politikai racionalitásnak. Ami az, hogy egy kellően szétaprózott ellenzék ellenében a Fidesz stabilan újrázhat, ha egyben tartja 2,2 milliós bázisát (lásd interjúnkat a friss Vasárnapi Hírek 8. oldalán).

Persze az üzembiztos győzelemhez – ha netán az ellenzék egy kicsit felszívná magát – 2,5 millió ember kell: így biztonsági tartaléknak, kiélezett helyzet esetére pont megteszi a kettős állampolgárok közül a választáson véleményt nyilvánító mintegy 200 ezer ember.

Magyarán: a határon túli magyarok „hűsége” ez esetben fontosabb, mint a hazai bizonytalan és ellenzéki választók megnyerése.


A szeretett párt

Pro forma a kabinet „népi felhatalmazás” alapján cselekszik, hiszen a kettős állampolgárság intézményével az emberek bő kétharmada egyetért. Ám a jelek szerint a többség csak szimbolikus tartalommal (egy nemzethez tartozás kifejezése) töltené ki a kettős állampolgárságot.

A Publicus Intézet ugyanis úgy találta: mással nem ért egyet az anyaországi többség, amely szavazati jogot sem társítana a kettős állampolgársághoz.

Az MSZP, a Jobbik és a bizonytalanok táborának mintegy kétharmada nem akarja, hogy a határon túli nemzettársak belefolyhassanak a hazai országgyűlési választásokba.
(A Fidesz szimpatizánsainak harmada szerint sem jó dolog ez.)

A felsorolásban a Jobbik a kakukktojás, hiszen erőteljes nemzeti retorikája alapján bárki gondolhatná: hajlamos pozitívan diszkriminálni az elszakított magyarokat.

Csakhogy a radikális pártban pontosan tudják: a Jobbik hiába akart „bázist építeni” például Erdélyben, a Fidesz kiszorította. Hogy a kettős állampolgárok a „Fidesznek fütyülnek”, az nem titok. Hiszen az emberek 56 százaléka szerint egyértelmű, hogy a külhoni magyarok a kormánypártot támogatják. Ez a Fidesz-hívek 62 százaléka szerint sem vitás, ez az arány a szocialisták, illetve a jobbikosok esetében 70, illetve 65 százalék. Hogy az átlag mégis ilyen alacsony, annak a bizonytalanok az okai. Akiknek 56 százaléka nem tudott/nem akart a párttámogatást firtató kérdésre válaszolni. De ez nem csoda: a mintegy 3,5 millió bizonytalan közül mintegy legalább 2 millió „kihagyta” az utolsó 2-3 választást, és nem bíbelődik politikai összefüggéssel.


Utálják a diszkriminációt

Nem véletlen, hogy az emberek többsége azt hiszi: a Fidesznek nem azért fontosak a kettős állampolgárok, mert felelősséget érez irántuk, hanem azért, mert segítségükkel maximalizálhatja szavazatait. Hogy a politikai haszonlesés motiválja a kabinetet, azt Fidesz-pártiak 23 százaléka is tisztán látja
(plusz 14 százalék gondolja úgy, hogy a szavazatszerzés és a felelősség egyszerre vezeti a kormányt).

Az MSZP és a Jobbik támogatóinak 74, illetve 77 százaléka lát át az „állampolgársági szitán” – ahogy a bizonytalanok kétharmada sem hisz a nemzeti pátosznak.

Úgy tűnik: a kormánypárt motivációjának beazonosításában éppen maga a Fidesz segített, amikor durván megkülönböztette a kettős állampolgárokat, illetve a külföldön munkát vállaló magyarokat. Előbbiek ugyanis – amennyiben regisztráltak a választási adatbázisban – levélben is szavazhatnak, utóbbiak csak adott külképviseleten, személyesen, szigorú adategyeztetés után. A diszkriminációt a jelek szerint mindenki rühelli: a fideszesek a legkevésbé, de így több mint 60 százalékos arányban (lásd táblázatunkat).

És a többség nem hisz a kormány tisztességében sem – ahogy a sajátjai sem. A fideszesek 52 százaléka szerint aggodalomra ad okot, hogy a kettős állampolgárok választási adatbázisának és a levélben leadott szavazatoknak a hitelessége nehezen ellenőrizhető. Emiatt a szocialista szavazók, a jobbikosok, a bizonytalanok 61–66 százaléka szintén aggódik. Ám a kormány ebben a kérdésben sem fúj visszavonulót. Emiatt ugyanis hívei nem fordulnak el tőle, cserébe viszont százezres nagyságrendben lehetetleníti el olyanok szavazását, akiknek zömét társadalom- és gazdaságpolitikája kényszerítette külföldre.


El a kezekkel a pénztől

Ráadásul az embereket érzékelhetően zavarja, hogy a határon túli magyarok úgy szólhatnak bele az életükbe (értsd: választás), hogy a közteherviselésből nem kell kivenniük a részüket. Ezt támasztja alá, miszerint a többség helyteleníti, hogy a kormány több száz milliárd forinttal támogatja a határon túli magyarokat: az MSZP-szimpatizánsok 80 százaléka szerint hiba ez – a véleményt a jobbikosok, illetve a bizonytalanok több mint 60 százaléka osztja. (A „kisebbségi labdarúgás” finanszírozását, mint szó volt róla, még a kormánypárti szavazók is tévedésnek tartják.) Nem csoda, hogy a Magyarországon adót és járulékot nem fizető kettős állampolgárokat a többség nem részesítené különböző ellátásokban.

A magyar állam megkönnyíti a kettős állampolgárok magyarországivközlekedését, pár szociális ellátástvbiztosít számukra, hozzáférést engedvaz egészségügyi rendszerhez – illetvevmost készül a határon túl is bevezetni az anyasági támogatást (ennek összegevmintegy 64 ezer forint).


Gyógyulni gyógyulhat

Szolidaritásképpen az anyaországiak leginkább az egészségügyi rendszert „osztanák meg” a kettős állampolgárokkal – 55 százalék hagyná, hogy igénybe vegyék a kettős állampolgárok is: a legmegengedőbbek a fideszesek (66 százalék), de az MSZP-hívek fele is így gondolkodik. A bizonytalanok fukarkodnak leginkább az egészségügyi ellátással: csak 47 százalékuk hagyná, hogy a kettős állampolgárok igénybe vegyék.
 

Ennek feltehetően az a magyarázata, miszerint a bizonytalanok között számos olyan kiábrándult kormánypárti szavazó akad, aki épp a közszolgáltatások (oktatás, egészségügy) lerohadása miatt fordult el a Fidesztől. Azonban az egészségügyön kívül minden másban szűkkeblűek az emberek. Különböző szociális juttatásokat legfeljebb 24–28 százalék biztosítana a kettős állampolgároknak.
 

És ha pénzről van szó, akkor a Fidesz-táborban is halványul az összetartás érzése: a kormánypárti szimpatizánsok legfeljebb 30–39 százaléka lenne hajlandó kisebb-nagyobb rendszerességgel juttatásokat biztosítani a határon túliaknak.  

 


Publicus Intézet - Vasárnapi Hírek
A válaszadók a kérdőív kérdéseire telefonon válaszoltak 2017. augusztus 10–12. között.

A nem, életkor és iskolázottság szerint reprezentatív mintába 1003 fő került.
 A teljes mintában a mintavételi hiba +/–3,1 százalékpont.
17% az, aki igazából, fenntartások
nélkül támogatja a kettős
állampolgárok szavazati jogát.

Erős kavar van a fejekben, hogy mi is a nemzeti szolidaritás egészséges mértéke. Az emberek 40 százaléka tartja csak helyesnek, hogy a kettős állampolgárság egyben szavazati jogot is jelent – ez mintegy 3,2 millió ember. Csakhogy amikor arról van szó, hogy a határon túli magyar beleszólhat az életébe, vagy éppen juttatásokra lesz jogosult, akkor a „szavazatijogtámogatók” is elbizonytalanodnak. Példának okáért arra a kérdésre, hogy akkor is helyesli-e a kettős állampolgárok választójogát, ha egy kiélezett helyzetben az ő voksaik dönthetik el, ki kormányoz Magyarországon, az említett 3,2 millió embernek már csak a 60 százaléka felel igennel. Azaz a támogatói kör körülbelül 1,9 milliósra csökkent – a leginkább a szocialisták és a bizonytalanok hátrálnak egy ilyen felvetésre. És megdöbbentő módon még durvábban reszeli a 3,2 milliós bázist az a kérdés, hogy akkor is helyes-e a szavazati jogot megadni, ha kettős állampolgárok nem fizetnek adót. Így csupán csak az említett tömeg 44 százaléka, mintegy 1,4 millió ember (a szavazásra jogosultak 17 százaléka) gondolja helyesnek az automatikus szavazati jogot – a Fidesz-tábornak is csak 50 százaléka.-

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!