Valentin-nap környékére időzítették a Házasság Hete programsorozatot, erős kormányzati támogatással. A kezdeményezés Angliából indult, hazánkban nyolcadik alkalommal rendezték meg. Bár az elmúlt évben Magyarországon nőtt a házasodók száma, ennek oka főleg a támogatási rendszerben keresendő. A házasság intézménye, úgy tűnik, továbbra is propagálásra szorul, miközben sok olyan pár él itthon (is), aki szeretne, de nem léphet frigyre.

 
Ilyen egy igazi Guinness-rekord: összesen 273 menyasszony gyűlt össze 2010-ben a kanadai Torontó városában, hogy együtt örüljenek hamarosan bekövetkező házasságuknak. Állítólag egyikük sem futott el - Forrás: Profimedia

Ahhoz, hogy két ember szeresse egymást, nincs és soha nem is volt szükség semmilyen papírra. A házasság mint intézmény akkor nyert értelmet, amikor a vagyon megosztásáról vagy éppen az örökösödési kérdésekről volt szó. Az ókori Babilóniában tanúk által hitelesített megállapodást kötöttek a két fél, vagyis inkább a két család között, amely elsősorban a gazdasági kérdésekre tért ki. Ez a szokás egyébként végigvonult a görög és a római kultúrán is, hogy aztán a kereszténység újabb lökést adjon neki.

Mert míg az ókorban a válás (szintén gazdasági szempontok mentén haladva) bírói döntés alapján megengedett volt, addig ezt a köteléket a keresztény egyház már nem oldotta fel olyan egyszerűen.

Amúgy kifejezetten érdekes az, ahogy maga a Biblia viszonyul a házastársi kapcsolatokhoz. Több különböző formát is megfigyelhetünk ugyanis, s ezek közül csak egy a férfi és nő közötti házasság, de lehet szó férjről és több feleségről, lehet a kapcsolatban férj, feleség (ebből több is) és ágyas (ez sem kell, hogy egy legyen), előfordul olyan, hogy beletartozik a férj és a feleség mellett a feleség szolgálónője is a kapcsolatba, férje lehet a férfi elhunyt fivére özvegyének (itt már fontos szempont az öröklés és a vagyon egyben tartása), feleségül kell vennie a férfinak azt a szüzet, akit megerőszakolt (és apósának még egy nagyobb pénzösszeget is kell juttatnia), létesülhet házasság katona és hadizsákmánya között, a rabszolgák és rabszolganők közti frigyről pedig tulajdonosuk dönt. Ha ezeket a formákat megvizsgáljuk, a házasság fogalma máris egy fokkal árnyaltabb képet mutat.

Mindez azonban a 13. század környékén kiegészült még a kitétellel, miszerint férfi és nő között a házasság legfőbb célja a szaporodás. Az egyházi szertartás nagyjából ettől a korszaktól számítva megmerevedett. A felvilágosodás, illetve a francia forradalom idején született meg az igény az egyház és az állam szétválasztására – ekkor fogalmazódott meg a kívánság arra is, hogy a házasság intézménye állami felügyelet alá tartozzon. Ehhez is gazdasági megfontolások vezettek, hiszen a házasság számos olyan jogi következménnyel is járt, amelyet csak az állam tudott kezelni, az egyház már nem. Innentől azonban már csak az volt a kérdés: kik köthetnek házasságot. Sokáig az is megütközést keltett, ha két különböző vallási felekezet tagjai kívánták esküvel szentesíteni kapcsolatukat, nem is olyan rég pedig még a különböző bőrszín is problémát jelenthetett.

A feloldódás tehát lassú, némi enyhülés azonban mindig tapasztalható – talán nem is olyan sokára már nem csak néhány országban lesz lehetőség arra, hogy két azonos nemű ember is köthessen házasságot.

Magyarországon az 1894-ben hozott XXXI. törvénycikk rendelkezett úgy, hogy érvényes házasságot polgári tisztviselő előtt kell kötni.

 

A házasság szó francia megfelelőjéből (mariage) származik a magyar máriás szó, ami egy német eredetű, de magyar kártyával játszott játék neve. Az eredeti, francia kártyával játszott verzióban a király és a dáma egy párt alkot – így utal a játék a házasságra. Ennek egyik változatából, a talonmáriásból alakult ki egyébként a rablóulti, amely hazánkban a mai napig nagy népszerűségnek örvend.

Címkék: házasság

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!