Már a Vatikán is tiltakozik a cigányok kitoloncolása ellen Franciaországban – írja a Le Monde. Pénteken Agostino Mar chetto, a Bevándorlásügyi Pápai Tanács elnöke felvetette, hogy külön szabályozást kellene elfogadni az európai cigányokról.

 

 „A romák alkotják a legnagyobb európai kisebbséget, 12 millióan vannak, ebből 5 millió gyerek. Azt kérdem, nem lehetne egy külön szabályozást megalkotni, amely felügyelné a jelenlétüket az európai országokban, figyelembe véve a hagyományaikat és kultúrájukat.” Az eminenciás úr szerint „a kölcsönös megismerést kellene támogatni, hogy felülemelkedhessünk a másik kultúra különbözőségén”. A kérdésről az ENSZ Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottsága (CERD) is kiadta állásfoglalását. A 18 tagú, független szakértőkből álló tanács felhívta a francia kormány figyelmét az 1965-ös ENSZegyezményre, mely a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöbölésére irányul, és amelynek Franciaország is részese. A francia „belpolitikának tekintetbe kell vennie az egyezmény rendelkezéseit, különösen a csoportos kiutasításokra vonatkozó részeket” – szögezték le. A CERD azt ajánlotta az országnak, hogy „biztosítsanak egyenlő esélyeket az utak népének a szavazás és az oktatáshoz való hozzájutás terén”, valamint töröljék el azokat a „közlekedési engedélyeket”, melyeket 2005 óta kötelező a vándorló életmódot folytatóknak kiváltaniuk. A bizottság arra biztatta a franciákat, hogy „önálló nemzeti tervet dolgozzanak ki a rasszizmus elleni harc jegyében”. „Elfogadjuk a kritikát, mely fontos része a jogfejlesztés folyamatának, de visszautasítjuk az igazság eltorzítását” – nyilatkozta François Zimeray, az emberi jogokért felelős nagykövet. „Válaszolni fogunk a nekünk címzett megjegyzésekre; feladat és becsületbeli kérdés a számunkra, hogy megpróbáljunk véget vetni a 9 millió európai roma tragédiájának” – tette hozzá a diplomata. A külügyminiszter, Ber nard Kouchner is kari katurisztikusnak és túlzónak minősítette az ENSZ-jelentést, és védelmébe vette Nicolas Sarkozyt: „A köztársasági elnök soha nem bélyegzett meg egy kisebbséget származása miatt. Soha nem fogjuk elfogadni, hogy egy kisebbséget azért büntessenek, mert az, ami.” A bevándorlásügyi miniszter bejelentette, hogy 2010-ben már 8313 román és bolgár állampolgárt utasítottak ki az országból, míg múlt évben összesen 9875 személyt. A statisztikák szerint 15 ezer cigány él az országban. Ha három hónap után nincs se lakásuk, se jövedelmük, tartózkodásuk illegálisnak minősül, és ki lehet őket toloncolni. Úgy tűnik, a franciák példáját Olaszországban is követni fogják. A pénteken egy Róma környéki illegális cigánytelep egyik kunyhójában bennégett egy hároméves kisfiú. A város polgármestere, Gianni Alemandro sajnálatát fejezte ki a román állampolgárságú család tragédiája iránt, de a romatáborok mihamarabbi felszámolását szorgalmazta, hogy még egy ilyen eset ne történhessen meg. A kormány adatai szerint hétezren élnek a főváros peremén ilyen kunyhókban, bár az emberjogi aktivisták szerint ez szám akár kétszer akkora is lehet. Egy önkormányzati rendelet értelmében a hajléktalanokat biztonságos táborokba kell telepíteni.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!