Skótok vagy britek? - Csak egy hajszálon múlik, James Bond lesz-e az önálló Skócia fő kéme. A függetlenség nagy híve Sean Connery, a klasszikus 007-es már be is jelentkezett a posztra. Minden attól függ, kilép-e Skócia az Egyesült Királyságból.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a csütörtöki népszavazáson a választásra jogosultak 48 százaléka brit állampolgár maradna, míg 42 százalékuk inkább az önálló Skóciában szeretne élni. A végső szót valószínűleg az a 10 százalék mondja majd ki, aki eddig bizonytalan volt. Nagy-Britannia Egyesült Királysága 1707-ben jött létre, mikor a több száz éves harc lezárásaképp az angolok rákényszerítették a skót parlamentet, fogadja el az egyesülési törvényeket. Innentől a skótoknak nem volt saját törvényhozótestületük, minden rájuk vonatkozó döntés Londonban született meg egészen az 1990-es évekig, mikor a brit kormány a nacionalizmus éledésére és a modern jogállam követelményeire reagálva elindította az úgynevezett devolúciós folyamatot. 1997-ben a skótok népszavazáson mondtak igent a modern skót parlament felállítására, amely az oktatás, egészségügy, mezőgazdaság és igazságszolgáltatás kérdéseiről dönthetett.

Ezt az önállósulási folyamatot tetőzné be a csütörtöki referendum történelmi pillanata a függetlenség iránt maximálisan elkötelezett Skót Nemzeti Párt és vezetője, Alex Salmond számára. Salmond, aki a skót parlament első minisztere, az Igen-kampányban azzal érvel, hogy Skócia önálló államként is megtarthatná a fontot, a korona országa és az EU tagja maradhatna, és az egy főre eső GDP is jelentősen megnőne, mivel az országnak nem kellene osztoznia az északi-tengeri olaj- és földgázkincsen Nagy-Britannia többi államával. Azonban mindez csak kampányfogás lehet, mert mindebből csak egyvalami igaz: a korona országa. (II. Erzsébet a hétvégén Balmoralban nagy feltűnést keltő kijelentést tett a közelgő népszavazásról - a szerk.)

De vegyük sorba az ígéreteket.

A brit jegybank elnöke, Mark Carney a héten egyértelműen kifejtette, hogy a politikai önállóság és a közös pénz nem férnek össze. Ahhoz, hogy különböző államoknak azonos valutájuk legyen, nem elég, ha az áruk és szolgáltatások szabadon áramlanak, közös intézmények és politikák is szükségesek a fenntartásához. Jó példa erre az euróövezet, ahol a válság komoly hiányosságokra mutatott rá.

A szélesebb brit politikai elit részéről sem várhatna az új állam jóindulatot, ugyanis a konzervatív kormányfő, a munkáspárti és liberális pártvezér szinte példátlan módon egyetért abban, hogy a skótoknak maradniuk kellene. Ha pedig saját pénze lenne a független Skóciának, az nagy valószínűséggel leértékelődne, ami jelentősen megdrágítaná a behozott termékek árát.

Ami az EU-t illeti, Skócia automatikus uniós tagsága szintén csak retorikai húzás. Bár nincs kialakult forgatókönyv arra, hogyan kell kezelni egy tagállamból kiváló ország tagsági kérelmét, több uniós vezető is célzott arra, hogy Skóciának a rendes csatlakozási eljáráson kell majd átmennie.

Az ország csatlakozásának azonban politikai akadályai lehetnek, mivel Spanyolország, amelynek szintén komoly gondot okoznak a katalán függetlenségi törekvések, várhatóan nem akar majd precedenst teremteni saját kisebbsége számára. De még ha sikerülne is a spanyolokat meggyőzni, a felvételi eljárás évei alatt Skócia nem lenne jogosult azokra az uniós támogatásokra, amelyekhez most hozzájut.

Automatikus NATO-tagság sincs, az önálló Skócia újrakezdhetné a felvételi tárgyalásokat.

Az energiakincs sem bizonyul majd olyan jövedelmezőnek, mint azt a politikusok most lefestik. A szakértők szerint az északi-tengeri kőolaj- és földgázkincs legkésőbb az 2030-as évekre elfogy, így az önállósuló ország hosszú távon nem támaszkodhat a kitermelésből származó jövedelemre.

Érdekes, hogy a felmérések szerint főként a fiatalok és a nők támogatják az elszakadást. Nem meglepő módon, azok a szavazók, akik Skócián kívül születtek, és csak később költöztek oda, Nagy- Britanniában maradnának. Vélhetően az ő táborukat erősítené az a mintegy 800 ezer skót is, aki Nagy-Britannia többi államában él, de ők a törvények értelmében nem szavazhatnak.

4,2 millió
regisztrált szavazó
járulhat az urnákhoz. Minden 16 éven felüli brit vagy EU-állampolgár, aki skóciai lakos. Viszont nem szavazhatnak azok a skótok, akik Angliában vagy más országokban élnek, vagyis a Bahamákon élő Sean Connery nem szavazhat, a Skóciában élő angol J. K. Rowling igen.

Néhány skót nagyság tömören

Rod Stewart: „Gyűlölöm látni az unió szétesését annyi év után – és nem hiszem, hogy ez bekövetkezik.”

David Bowie: „Skócia, maradj velünk!”

Sean Connery: „Az Igen-kampány középpontjában Skócia pozitív jövője áll.”

Alex Ferguson: „Ha volt idő valaha, amikor aggódni kellett, hogy Skócia elhagyja az Egyesült Királyságot, most igen.”

Csomagolnak a bankok
Mázsás súlyként nehezedne a skót pénzügyi rendszerre az ország függetlensége. A monetáris unió fenntartása egyelőre kizárt, miután az angolok a „fontot nem adják”. Skóciának tehát egy új pénz bevezetésével kellene megbirkóznia, miközben a legnagyobb bankok már csomagolnak.
Ha az „igen”-ek győznek, akkor olyan nagy múltú és Skóciához kötődő pénzintézetek, mint a Royal Bank of Scotland (RBS) vagy a Lloyds Bank, Londonba teszik át székhelyüket. A Deutsche Bank azzal számol, hogy szakadás esetén Skócia mély gazdasági válságba süllyed. Hogy mégis mire alapozhatják az elszakadáspártiak az országuk jövőjét? Nos, mindenekelőtt az északi-tengeri brit lelőhelyekről felszínre hozott nyersolajra. A múlt század hetvenes évei óta ez a skót függetlenség gazdasági fundamentuma. Bár iparági elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az északi-tengeri olajmezők termelése már 1999-ben tetőzött, s a hozam gyorsan apad.

Több százezren tüntettek múlt csütörtökön Barcelonában a katalán nemzeti ünnepen
A fő követelés az volt, hogy a madridi kormány engedélyezze a november 9-re tervezett katalán népszavazást. Miről is? A katalánok szerint csak jogilag nem kötelező népi konzultációról lenne szó, míg a spanyol kormány alkotmányellenes népszavazást emleget, attól tartva, hogy ez az ország legfejlettebb régiójának, Katalóniának az önállósága felé visz. Mindenesetre Barcelonából éberen követik a skót dudák hangját.

 

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!