Százötven éve cserélt gazdát Észak-Amerika felső csücske: az Egyesült Államok potom 7,2 millió dollár aranyért vásárolta meg a felfedezetlen területet az oroszok cárjától. A későbbi aranyláz, de főleg a kőolajlelő helyekből származó haszon után már csak Fleischmann doktor teszi fel időnként a kérdést cicelybeli száműzetése kapcsán: miért éppen Alaszka?

 
VH, 2017. október 21.


Hűvös, ködös-párás nap köszöntött 1867. október 18-án Novoarhangelszk városára, ám a fátyolon áttörő napsugarak mégis megpróbáltak némi derűt belopni a kolónia 700, máskülönben lehangolt lakójának szívébe. A derűre ugyan nem, de a reményre igenis szüksége volt a Csendes-óceán észak-amerikai csücskén trónoló Baranov-szigeti településen élőknek.

Már hajnalban élénk sürgés-forgás vette kezdetét: nagy napra virradtak, az orosz vadászok és szőrmekereskedők tekintetüket a kastélydombra vetették, miközben áruikat, csomagjaikat hatalmas szánokra pakolták. Nemsokára indulnak a hajókhoz, de még – biztos, ami biztos – megnézik az átadási ceremóniát: hogyan lesz szeretve gyűlölt jeges orosz földjükből az Egyesült Államok tulajdona. Hiába jelzik majd cirill betűs feliratok a sírokon elhunyt családtagjaik nevét, azt már nemigen fogja tudni leolvasni senki, a város neve is megváltozik: Sitka lesz belőle, aminek jelentése csak az egykori ősbirtokosok, a tlingit indiánok nyelvét ismerők számára lesz felfejthető: akik a szigeten kívülről jöttek.

Az indiánok emelte, majd az itt állomásozó orosz haderő által használatba vett erődítmény, a Baranov-kastély udvarán már felsorakoztak az Orosz–Amerikai Társaság képviselői, az ortodox püspök és iskolájának tanulói, a Szent Mihály-székesegyház személyzete, a haditengerészek és katonák, no és persze néhány mindenre elszánt amerikai újságíró. Aztán Alekszej Pescsurov orosz fregattkapitány megadta a jelet, és megkezdődött a parádé. Tényleg szívszorító volt, amit csak fokozott az ágyúk sortüzétől kísért zászlólevonás – majd az amerikai lobogó felfutása a rúdon. Ezzel a gesztussal nem csak az 1799-ben létrehozott Orosz–Amerikai Társaság szűnt meg, de az oroszok észak-amerikai álmai is szertefoszlottak.

Az 1,7 millió km2-es (jobbára) jégmező hivatalos átadási ünnepségén persze az adásvételi szerződés megalkotói nem voltak jelen.

Sem az amerikai elnök, Andrew Johnson megbízásából eljáró William H. Seward külügyminiszter, sem a II. Sándor orosz cárt képviselő washingtoni nagykövet, Eduard von Stoeckl – ők már márciusban aláírásukkal és kézfogásukkal megpecsételték Alaszka további sorsát – 2 cent/hektár áron kelt el az Amerikai Egyesült Államokkal nem határos terület.

A 7,2 millió dollár értékű arany végül 1868. július 14-én került az oroszok zsebébe, ám Stoeckl bárónak ehhez nem kevés ügyességre, rábeszélőkészségre és persze kenőpénzzel kellett rendelkeznie, hogy az amerikai kongresszus takarékosabb tagjait meggyőzze: nem kell feltétlenül pénzkidobásként tekinteniük az ügyletre, még ha jobbára „Johnson jegesmedvekertjének”, „Seward őrültségének” vagy „Seward jégszekrényének” titulálják is az új gyarmatot. Sitkán aztán a pár, végsőkig kitartó orosz családon kívül az 1897-es klondike-i aranyláz idejéig az amerikai felügyeletet mindösszesen egy vámtisztviselő gyakorolta.


Miért éppen Alaszka?

„Európa csendőre”, minden oroszok cárja, az 1848–49-es magyar forradalom leverője, I. Miklós nehéz terhet hagyott utódjára.

A fekete-tengeri szorosok megszerzésére tett hadi kísérleteit sem a britek, sem a franciák, sem a törökök nem nézhették jó szemmel és ölbe tett kézzel, így a Havasalföldet és Moldvát elfoglaló oroszok ellen előbb a Krímben, majd a Kaukázusban sorakoztak föl 1953-ban. A szárdokkal és Európa különféle nemzeteinek önkénteseivel kiegészült haderejük az orosz hadiflotta támaszpontja, Szevasztopol elfoglalásával – hatalmas emberveszteségek árán – jórészt eldöntötte a háború kimenetelét.

Ezt azonban I. Miklós már nem érte meg, 1855 februárjában elhunyt, a szeptember eleji ostrom végén fiának, II. Sándornak kellett levonnia a tanulságokat. Az 1856- ban megkötött párizsi béke értelmében jó időre le kellett mondania a krími háború mondvacsinált okáról, a törökországi keresztények védelméről, de a fekete-tengeri hadiflottájáról nemkülönben – ugyanakkor ennek a háborúnak köszönhette létrejöttét Románia, az orosz és török hatalmak közti ütközőállamként.

Bármennyire is megzúzta a cári birodalom büdzséjét a háború, az amerikaiak 1859-es vételi ajánlatát, miszerint megvásárolnák Alaszkát, elutasították. A ’60-as évek eleji belső, autonómiát követelő lázadások lengyel, litván, fehérorosz és ukrán területeken, valamint a jobbágyfelszabadításokat követő jóvátételi összegekre felvett hitelek azonban tovább növelték a kincstári hiányt, így az Ivan Ivanovics néven is ismert, dán születésű hadihajó kapitánya, Vitus Bering által 1741-ben felfedezett észak-amerikai terület végül mégiscsak gazdát cserélt.

Ebben persze szerepet játszott az óceáni partvidéken éppen csak a lábát megvető orosz kolónia védelmének fenntarthatatlansága egy esetlegesen Kanada felől meginduló brit vagy amerikai invázió esetén; az őslakosok egyre bátrabb támadásai a rozmárcsontokkal és prémekkel seftelő telepesek ellen; az egykori földhídként az emberiség elterjedését szolgáló, már vízlepte Bering-szoroson áthajózott prémszállítmányok csekély anyagi jövedelmezősége (korabeli korrupció okán), főleg az alapító Alexander Andrejevics Baranov 1818-as visszavonulását követően; valamint az európai hadszíntérről kiebrudalt cári birodalom keletázsiai terjeszkedésének financiális alapjainak előteremtése.

A jövőből okoskodók szerint ez volt minden idők leginkább áron alul kötött üzlete.


Az évszázad üzlete

Művelésre alkalmatlan terület, a távolság miatt aligha kiaknázható ásványkincsek, hó, jég, rozmárok, jegesmedvék – miért akarta már az 1840-es évektől mégis magának az Egyesült Államok Alaszkát? Nos, a legkézenfekvőbb válasz a kanadai brit jelenlét, a – szinte már keleti – nyugati terület megszerzésével nemcsak határhelyzetbe kerültek az amerikaiak az oroszokkal, de harapófogóba szorították Brit-Columbiát is.

Ezen túl Seward, aki a „nagy föld” jelentésű aleut szót is kiválasztotta a terület elnevezésére, az egész északi földterületet, beleértve Kanadát is az Egyesült Államok részeként szerette volna tudni.

Történt ez annak ellenére, hogy az amerikai politikusok egy része ódzkodott tartományi státuszba venni a senki földjét, nehogy állampolgári jogokhoz juttassa az ott lakókat – az oroszoktól és a belső-alaszkai részekről egyedül információkkal rendelkező őslakosoktól pedig egyenesen megtagadták azt. Ezért aztán a medvefóka prémjével kereskedő Alaszkai Kereskedelmi Társaság ügyintézői vitték a napi ügyeket, néha-néha bukkant csak fel pár kalandor, misszionárius vagy elvetemült turista. Egészen a századvégi aranylázig, amikor is egy időre benépesült a hó birodalma, majd a 20. században a kőolajlelő helyek felfedezésével elkezdett pénzt is termelni. Ma az alaszkai alkotmány része, hogy a nyersanyag-kitermelés 25 százalékát egy, a jövő generációi számára félretett alapba fektetik, az állam lakosai pedig osztalékot kapnak, legyenek felnőttek vagy gyerekek – egy négytagú család esetén ez évi 4000-6000 dollárt jelent.

Ők valószínűleg imába foglalják Seward nevét és nem félnek az összegen újabb és újabb jégszekrényeket venni.
 

100 ezer
kincsvadász érkezett 1896–99 között az alaszkai Klondike folyó környékére, hogy aranyat leljen és meggazdagodjon. A legnagyobb feljegyzett aranyrög 107 unciás (3 kg) volt. A századfordulóra Alaszka lakosainak száma megduplázódott: 30 ezerről 60 ezerre nőtt.


Alaszka napja
A hivatalos adásvétel napjára emlékezve minden évben ünnepséget rendeznek Sitkában október 18-án. Ilyenkor újrajátsszák a zászlócserét, a bálokon korabeli ruhába öltöznek az ünneplők, a férfiak pedig a jeles eseményre szakállt növesztenek (ha korábban nem viseltek volna), és a 150 év előtti divatnak  megfelelően fazonírozzák.


Ajánlott olvasmány:
András Sándor: Gyilkosság Alaszkában, avagy Sherlock Holmes a tlingitek földjén
(2006)


Ajánlott film:
Charlie Chaplin: Aranyláz
(1925)


Alaszkában
törvény tiltja:
• élő jávorszarvasok repülőgépből való kilövését,
• a birkák hizlalását, szemben a marhákkal és a disznókkal,
• míg teljesen legális medvékre lőni, egy fénykép elkészítése végett alvó mackót felébreszteni szigorúan tilos.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!