A pénteken életbe lépett egységes jogszabállyal – az új európai általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) – a magyar hatóság nem akarja megkeseríteni a kis- és közepes vállalkozások életét. A horribilis, akár a 6 milliárd forintot is meghaladó bírságok lehetőségéről elhíresült szabályzásnak nem a büntetés, hanem az érintettek védelme a célja.

 

Az állampolgároknak nincs sok tennivalója a rendelettel kapcsolatban – bár számos e-mailt, hírlevelet kaphatnak, amelyekben az adatkezelők (színházak, webshopok, különféle intézmények stb.) tájékoztatják őket a változásokról, hozzájárulást kérve a további tevékenységükhöz.

Péterfalvi Attila pénteken Brüsszelből, az Európai Adatvédelmi Testület első üléséről elmondta: az egységes adatvédelmi szabályozás minden uniós tagország adatkezelője, így a hatóságok, intézmények, közte a bíróságok számára is kötelező előírásokat tartalmaz. A  rendelet a jogszerűség, a tisztességesség és az átláthatóság elveire épül, és fontos benne az elszámoltathatóság is. Az adatkezelőknek kérésre igazolniuk kell, éspedig közérthetően, hogy megfelelnek-e az új szabályozásnak. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke hozzátette, hogy a rendelet az állampolgárok személyes adatainak a kezelői számára könnyítést is tartalmaz. Bevezeti a jogos érdek, az érdekmérlegelés fogalmát, vagyis nem kell mindig engedélyt kérniük az adatkezelésre, hiszen egy szerződés esetén például ráutaló magatartásként értelmezhető az adatszolgáltatás. Jogszerű lehet a személyes adat kezelése akkor is, ha ez méltányolható érdekérvényesítéshez szükséges. (Ilyen lehet például egy tudományos kutatás vagy egy cég informatikai rendszerének biztonsága, de indokolt esetben akár a munkavállalók megfigyelése is.) A jogos érdekre hivatkozás ugyanakkor nem írhatja felül a jó hírnév védelméhez vagy a magánélethez való jogot – írja ugyanakkor a Jogászvilág blog.

Az adatkezelők számára bevezetett könnyítések nem puhítják föl az európai léptékkel mérve is szigorúnak tekinthető magyarországi adatkezelési rendszert – szögezi le Péterfalvi Attila, hozzáfűzve, hogy az új rendeletnek köszönhetően nem lehet majd visszaélni a nemzeti különbözőségekkel, hiszen eddig oda vándorolhatott egy adatkezelő, ahol megengedőbb volt a szabályozás.

Az új európai adatvédelmi rendelet miatt péntektől több neves amerikai lap internetes oldala vált átmenetileg elérhetetlenné az európai felhasználók számára. Egyebek között a New York Daily News, a Chicago Tribune és a LA Times honlapját blokkolták. Az olvasókat azóta egy üzenet fogadja, melyben a kiadók közlik: a legtöbb európai országból elérhetetlenek, de már keresik a megoldást az adatvédelmi problémák áthidalására.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!