Tripla élvezetben lehet része annak, aki a szerzőpáros kötetét forgatja. Költő és képzőművész rendezte párba műveit, szám szerint huszonötöt, hogy a külön-külön is értékelhető alkotásaival – minőségi ugrást végrehajtva –, egymás tükrében váljon vers és festmény értelmezhetővé.

 
Bajnai Nóra – Bodor Lilla, Félvégtelen. Én tűsarok, te macskakő Budapest, Scolar, 2011. 64 o.

A két éve már önálló kötettel (Ön-zene) bemutatkozó fiatal költő és a több (egyéni és csoportos) kiállításon bizonyított, Grúber Béla-díjas festőművész korábban már megjelent művei az egybeválogatás eredményeképpen nemcsak tükröződési lehetnek egymásnak, de kölcsönös értelmezésük révén tágabb horizontba helyezik a másik és a saját munkáit. S ennek révén éppen azt a bezártságot szüntetik meg, amely amúgy mindkettőjük alkotásaira oly jellemző. Hiszen mind Bajnai Nóra költeményei, mind Bodor Lilla olajfestményei az egyén önmagába szorítottságát, a másikat el nem érő érthetetlenséget dolgozzák föl.

Mindkettejük a társas magány, a Másikat csak mint önön osztottságát megélő szubjektumot képesek szavakba, illetve figuratív képmásokba önteni, megjeleníteni. Ha csak műveiken keresztül is, de társra leltek hát a másik művészeti ágazat képviselőjében, a találkozás újra és újra megtörténő kiemelt pillanata a kiadvány minden oldalpárján tetten érhető. Bodor vonalainak elliptikussága, körkörössége, a tondók eleve adott keretei, halszem-optikaszerű víziói, a benne már magában tükröződő alakjai remek kiegészítői Bajnai rondószerű (vagy azt imitáló), nemritkán szerelmi vágyódást, párbeszéd­kép­te­lenséget megéneklő sorainak. A párhuzamos szerkesztést éppen a saját köreiknek metsződése, ráutaltsága tudja újabb metafizikai, és műértelmezői szintre emelni – így válik a platóni androgünitás a szétszakítottságból látens egésszé (félvégtelenné, féltekékké), a tűsarok és a macskakő punktuális találkozása szaggatottságában is vágyteljesítő folytonossággá.

Mindez sajátos ritmusú és ütemű sorok és élénk színvilágú, határozott ecsetvonások együtthatójaként.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!