Ha filmekből táplálkozó kortárs balettről hallunk, azt gondolnánk: bizonyára pihekönnyed szórakozást ígér. Az egymás után, egy-egy felvonásban előadott Megbolydult bolygó és Marsbéli krónikák azonban nagyon is fajsúlyos, komoly egzisztenciális kérdések ihlette darabok. Témájuk ellentétben áll a légies mozdulatokkal, akárcsak az alapjukként szolgáló filmek pátosszal teli zenéje.

 
Megbolydult bolygó/Marsbéli krónikák, Erkel Színház - Fotó: Rákossy Péter

Az első órában a Barta Dóra által koreografált Megbolydult bolygó idézi fel az 1983-as Kizökkent világ című kultuszfilmet, amely azt teszi láthatóvá: miként borította fel az ember jelenlétével a természet egyensúlyát. Akár az eredetiben, cselekmény itt sincs, a film (természeti jelenségeket és az ember alkotta világot bemutató) képeinek reprezentálása helyett pedig inkább annak üzenetét igyekszik illusztrálni. Kevés eszközzel operál: a zene (Philip Glass) és a tizenegy táncos mellett egy fölöttük lengő inga az egyetlen konstans jelenlévő. Ez az alkotók magyarázata szerint a „megbolydulás” keltette fenyegetettséget hivatott jelképezni, ami Damoklész kardjaként örökké ott lebeg a mai ember feje felett.

Erre a gondolati ívre illeszkedik a másodikként előadott, Földi Béla által koreografált Marsbéli krónikák is, amely – az előző darabbal ellentétben – igyekszik lekövetni az alapjául szolgáló regény és 1980-as filmsorozat történetét.

Eszerint az emberek a Marson keresnek oltalmat a kitörni készülő atomháború elől. Békével érkeznek, ám mégsem képesek együtt élni a marslakókkal: a vörös bolygóra is magukkal viszik minden gyarlóságukat, felborítva a magasabb rendű civilizáció hétköznapjait és végül romba döntve azt.

Mindez már látványosabb a színpadon: a kivetített csillagok előterében vörös és fehér ruhás föld- és marslakók hadakoznak, a háttérben pedig élőben dübörög a progresszív rockzenekar Solaris. Valós és szomorúan aktuális kérdéseket feszeget ez a sci-fi, mint a kultúrák ütközése, az idegengyűlölet vagy a kölcsönös bizalmatlanság. Fenyegetettségérzetünket mégsem oldhatja fel más, mint a bizalmunkba fogadott másik ember közelsége, hogy – akár az utolsó földlakóknak a történet végén – a világvégét is legyen kivel összekapaszkodva végignézni.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!