Történt, ami történt a héten – elfelejteni ezt a néhány napot biztosan nem fogjuk. Méltatlanul sikkadt viszont el a hír, misze­rint Magyarországon romlott a leginkább a szabadságjogok helyzete, legalábbis külső megfigyelőként a Freedom House így érté­kelte azt, ami tavaly minálunk történt.

Hat pont. Ennyivel állunk rosszabbul, mint 2013­ban. Ha úgy vesszük, nem sok, de nincs is nagyon mihez viszonyítani. A  skála szerint még szabad ország va­gyunk, sőt vannak olyanok is, akik nálunk rosszabbul teljesítettek. Líbia, Dél­-Szu­dán, Burkina Faso és Thaiföld. Így már ijesztően hangzik?

Akkor vegyük sorra, mi is történt ezen a héten ezen a téren. Kezdjük rögtön azzal, hogy itt valójá­ban minden egyre több és jobb. Hogy mi­ért? Például azért, mert mint azt a Magyar Nemzeti Bank volt szíves közölni, a „jegybank nyeresége a közösség pénze, amelyet az MNB közösségi célokra fordít, ezzel közösségi, nemzeti vagyont teremtve”. Ez jól hangzik így, nem? Ha nyereséges a jegybank, jön a tejjel­mézzel folyó Kána­án. Csak nem mindegy, kinek. Azt ugyan­ is jobbára nem tudjuk, hogy mire költ az MNB, ugyanis a forintok felügyeletére továbbra sincs kinevezett bizottság, de bi­zonyára sokakat megnyugtat a hír, hogy a közösség pénzéből vételeznek olyan sok­milliárdos épületet, amelyet pihenőköz­ponttá alakítanak át – kérdés, hogy ebben a köz is pihenhet­e majd.

De hagyjuk is ezeket a kínos kérdéseket – örüljünk inkább annak, hogy a jog halad a maga útján: hónapok óta tart az Ökotárs Alapítvány vegzálása, most viszont ki­mondatott: „még bűncselekmény egysze­rű gyanúja sem állt fenn a szervezet tevé­ kenységével összefüggésben”. Sőt, ennél is érdekesebb a hír, miszerint a házkutatás is jogszerűtlen volt, amely során a bizonyí­ tékokat beszerezte a rendőrség. Igaz, csak a Budai Központi Kerületi Bíróság véli így, korábban a Fővárosi Főügyészség mind­ ennek épp az ellenkezőjét állította. Nehéz ügy ez, kissé elbizonytalanítja az embert a jogállam szilárdságával kapcsolatban.

Úgyhogy haladjunk is tovább: foglal­ koztatottsági mutatóink javulásának zász­ lós hajója ma a közmunka. Itt van például a 620 millió forintos Híd a munka világá­ ba program, ami feladatául tűzte ki, hogy több száz embert vezet vissza a munka­ erőpiacra. Csakhogy hiába öltek 30 millió forintot egy olyan tanulmány megíratásá­ ba, amely arról szólt, hogyan kell toboroz­ ni az embereket, mégsem sikerült egyet sem találni, aki visszavezetődött volna a munka világába. Lett viszont cserébe 220 széke, néhány kanapéja meg pár fotelje az Országos Roma Önkormányzatnak (31 millióért) – az is valami, nem? Ha egy­ szer megjönnek a toborzott emberek, lesz hol ülniük, miközben várják a munkát… Farkas Flórián, akit személyesen Orbán Viktor kért fel miniszterelnöki biztosnak, hogy „istápolja” a roma közösséget, azon­ ban erről a kérdésről még csak nyilatkozni sem hajlandó, úgyhogy sajnos nem tudni, mi lesz a program vége. Az biztos, így ne­héz hinni a segítő szándékban.

Szabad véleménynyilvánítás? Van az is, persze. Megkezdte a héten működését az a nemzeti konzultáció, amely keretében Deutsch Tamás elbeszélget a néppel ar­ról, akarunk-­e netadót, s ha igen (nyilván nem), akkor azt mi módon lehet lenyomni a torkunkon. Egyelőre szegény Deutsch nem nagyon teheti zsebre azt, amit kap, ugyanis az internet népe kissé szkeptikusan viszonyul a kérdéshez, és ezen még az sem segít, hogy az Interkon nevű olda­lon „Szájbarágó” néven kapunk segítsé­get arra nézve is, hogy mi is pontosan az internet és hogy kell használni. Ötletek persze sorjáznak, konzultál az istenadta nép. „Szerintem a véleményünket már elmondtuk, erre meg nem kéne pénzt el­ verni” – írja egy kevésbé konstruktív konzultáló. Így nehéz lesz zöld ágra vergődni.

És akkor azokat a hirtelen ötlettől ve­zérelt nemzeti konzultációkat még nem is említettük, amelyeket mindig abban a pillanatban húz elő az ötletzsebből a Fi­desz­-frakció, amikor egy kicsit szorulni kezdett a hurok. Egyre harcosabb a beván­dorlásellenes retorika – most viszont lesz nemzeti konzultáció is a kérdésben. Olya­nokat kérdeznek majd, hogy támogatjuk-­e az illegális bevándorlók haladéktalan őri­zetbe vételét meg haladéktalan visszatoloncolását, csak hogy érezzük, a kormány kíváncsi a véleményünkre – még akkor is, ha amúgy nem nagyon támaszkodnak rá.

Miután pedig sokan felhördültek a ki­lencosztályos általános iskola ötlete mi­ att, Rogán Antal egy kicsit visszakozott, és jelentette: konzultálni fognak a szülőkkel és a tanárokkal, hogy legalább valami lát­szatkonszenzusos megoldást kereshesse­nek. Az ötlet egyébként nem lenne rossz, máshol elég sikeres is, csakhogy Magyar­országon, ahol amúgy épp ez a kormány csökkentette a tankötelezettség korhatá­rát 16 évre, ez az intézkedés várhatóan in­kább azt eredményezné, hogy még többen esnek ki az oktatási rendszerből idő előtt, bármiféle végzettség nélkül.

De csak hogy árnyaljuk is ezt a nagy sza­badságot: annyira szabad nálunk tüntetni, hogy akár hónapokig is héderezhetnek sátorban a Kossuth téren azok, akiknek nem tetszik valami, a kutya sem foglalko­zik velük. Kivéve, ha Angela Merkel jön látogatóba, mert akkor bizony rontana az (amúgy sem túl biztató) összképen az elégedetlenkedők hordája. Úgyhogy suttyomban, az éj leple alatt a TEK megszüntette a rendezetlenséget, hogy újra egyedi pompájában tündökölhessen az Országház előtti rész. Az ügy külön pikantériája, hogy a sátrakat a gyülekezés jogának kor­látozása ellen tüntetők állították.

Angela Merkel ezek után nagyot nézett, amikor hétfőn a közös sajtótájékoztatón leckét kapott a magyar miniszterelnöktől arról, hogyan kell a demokráciát értelmezni. A német kancellár ugyanis közölte, nem na­gyon tud mit kezdeni az illiberális demok­rácia fogalmával. Elnézve a jelenleg zajló eseményeket, mi se nagyon. Csak tőlünk ezt senki nem kérdezi meg.

Címkék: A7 - heti abszurd

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!