Lelkesen fogadták a kritikusok a fiatal ghánai származású amerikai írónő, Yaa Gyasi tavaly megjelent regényét. A Hazatérés elnyerte a PEN Hemingway-díját és a legjobb első könyvnek járó John Leonard-díjat is. Persze a megkülönböztetett figyelem részben a témának szólt, ami szomorúan aktuális az Egyesült Államokban: a regény a rabszolgaság máig be nem hegedt sebeiről szól, feketék szemszögéből.

 
Yaa Gyasi: Hazatérés. Libri, 2017.

A 18. századi Nyugat-Afrikában kezdődik a történet, és hét nemzedék két-két tagjának sorsát villantja fel az Atlanti-óceán átellenes partjain. Egy asszonynak két házasságából két lánya születik. Nem ismerik egymást, nem is tudnak a másik létezéséről. Az idősebbiket egy brit ezredeshez adják feleségül, a Cape Coast-i erődbe költözik – nem sejti, hogy húga szintén a hírhedt épületben van, egy Újvilágba tartó rabszolgaszállítmányban. Az ő leszármazottaik egymást követő párhuzamos történeteiből épül fel a családregény.

A szerkezet Vámos Miklós Apák könyvére emlékeztetheti a magyar olvasót, egyes részletek pedig a Nobel-díjas Le Clézio Körforgását idézik fel.

Az elhurcolt lány utódai mindenekelőtt a fehér ember korbácsát ismerik meg. Megjárják a gyapotültetvényeket, szénbányákat, hajógyárakat, a dzsesszklubokat és herointanyákat, a börtönt, bekapcsolódnak a polgárjogi mozgalomba.

Az afrikaiak élete az alapvető táplálék és fizetőeszköz, a jamgumó, valamint a gyarmatosítás pusztító következményei körül forog. Kegyetlen törzsi háborúikban döntik el, melyikükből lesz a britek üzleti partnere a virágzó emberkereskedelemben, és melyikükből áru. Sorsuk éhínségeken, vérontásokon, tébolyon, a függetlenségi mozgalmakon és a posztkoloniális kilátástalanságon át vezet a kivándorlásig. Mit gondolnak, hová?

Emberhez méltó élet egyetlen szereplőnek sem adatik a cselekmény két és fél évszázada alatt. A tengernyi szenvedés közepette mégis fel-felcsillannak a boldogság és a remény múló pillanatai, a történetfoszlányok helyenként sokkoló brutalitását mesés motívumok ellenpontozzák. Van egy, csiszolt fekete kő, amely generációról generációra vándorol – a megjósolható, a címben el is árult befejezésig.

(Yaa Gyasi: Hazatérés.
Libri, 2017.. 423 o. Ford. Csuhai István)

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!