Schein Gábor: Svéd, Kalligram, 2015.

 
Schein Gábor: Svéd, Kalligram, 2015. 204 o.

Mi köti össze a bezárásra ítélt Lipótmezőt ’56-tal, egy svéd diplomatát Újlipótváros zsidó lakóival, a 2006. október 23-i zavargásokat egy családkutatással? Mi köti össze az embereket, a házastársakat, a szülőt a gyermekével?

Schein Gábor új regénye úgy indul, mintha valamiféle krimi lenne: egy halálos beteg, végrendelkező svéd úr a korábbi magyarországi nyomozásaiban társ pszichiáter nőt (a megszüntetett Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet munkatársát) magához rendeli és feladattal bízza meg, melyet halála után kell teljesítenie. Fia előtt kell fellebbentenie örökbefogadásának tényét – az apjával igen rossz viszonyt ápoló Ervint egy osztrák menekülttáborban hagyta magára nagynénje ’57-ben. Elsőre mintha az anya utáni kutatás, a fiú múltjának fölfejtése állna a központban, miközben a különféle elbeszélők és elbeszélői formák (Grönewald úr, Bíró doktornő, Ervin, narrátor, Ervin feleségének írt, apja által jegyzetelt levele) a magyar félmúlt és jelen politikai- társadalmi forgatagának előterében az emberi létesemények megélésének mozzanatait veszik górcső alá – elsősorban az emberi kapcsolatok egymásba fűződésén keresztül. Hogy mennyire is lehetséges egyáltalán valódi kapcsolatokat kialakítani, mennyire ismerhetjük meg egymást, magunkat, tetteink mozgatórugóit. Mennyire mutathatóak ki érzéseink, válthatók szavakra. A Szőcs Petra fekete-fehér fotóival illusztrált regényből kiolvasható válaszok újra és újra lehangolóak, miközben a szerzőre jellemző írásmód, a maga enyhén depressziót sugalló hatásában, ismét egyszerre képes megteremteni az otthonos idegenség érzetét.

Elmondhatjuk újra: egyedül vagyunk a világban, társas magányban, ahogy a történetek szereplői is mind magányos alakok, akiket a saját történeteik sem tesznek feltétlenül beazonosíthatóvá, identikussá.

„Nem történt semmi” – zárul a regény, amivel ellentétben az olvasás alatt igenis sok minden átalakulhatott – bennünk.

(Schein Gábor: Svéd, Kalligram, 2015. 204 o.)

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!