„Itt van, pedig senki sem hívta!” – ismétli kíméletlenül a szerző, miközben végigvezet bennünket az emberi gonoszsággal kikövezett úton, ami határozott véleménye szerint létező szükségszerűség. A gonoszság mindig volt és mindig lesz.

 
Dessewffy Tibor "A gonosz szociológiája" című kötetének borítója (Geopen)

Csak mi, hétköznapi életet élő emberek gyakran nem akarunk tudomást venni róla. A szerző a gonoszságot vallási, pszichológiai, szociálpszichológiai megközelítésen túl társadalomtudományi szempontból is vizsgálja, és egy többdimenziós, komplex értelmezési keret alkalmazása mellett érvel. A tanulmánykötetben külön fejezet tárgyalja a toxikus vezető fogalmát, amely külön értelmet nyer demokratikus viszonyok között.

„Szemünk előtt porladt szét a liberális demokrácia eszménye – írja könyvében Dessewffy Tibor –, olyan dolgok történtek, amelyek korábban kívül estek a »lehetséges dolgok« körén. (…) A gonosz megerősödésével tulajdonképpen senki nem számolt.”

(Dessewffy Tibor: A gonosz szociológiája, Budapest, Geopen Kiadó, 2014. 305 o.)

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!