Olvasópróbáló darab Julian Barnes legutóbbi, Man Booker-díjjal kitüntetett regénye – ugyanis a jó műalkotásokhoz, könyvekhez illően kikényszeríti, hogy a befogadója önértelmezését tegye meg tétként elsajátítása során.

 
Julian Barnes, Felfelé folyik, hátrafelé lejt. Ford. Karáth Tamás, Budapest, Partvonal Kiadó, 2013. 173 o.

Annak ellenére, hogy egyes szám első személyű narrátor elbeszélése alapján kerülünk egyre beljebb a történetbe, nem találjuk ösztönzőnek az „én”-nel való azonosulást. De az általa leírt szereplők sem tűnnek erre alkalmasnak. Így – korlátozott tudása mellett, intellektuális felhangjai ellenére – eleve adott a kritikus hozzáállás. Ám ahogy egyre többet megtudunk a kisszerű szereplő/elbeszélő megélt életének számos területéről, ez a távolságtartás nehéz. Magunkra ismerhetünk az elbeszélőben, Anthony Websterben. Pedig első olvasatra a regény eseménysora – negyven év távlatából régmúlt szerelmi és baráti történések (közte öngyilkosság) átértékelése –, titokzatossága ellenére is, inkább filozófiai-egzisztenciális kérdésfeltevések demonstrációs terepének tűnik. Ám pontosan ezek a rákérdezések, -eszmélések mentén szerveződik a saját életünk is, még ha a létfeledés fátylával próbáljuk eltüntetni is azokat. Ugyanakkor a megírtsága teszi naggyá ezt az amúgy karcsú és könnyen olvasható elbeszélést: a történelem, az idő, az egyéni felelősség, a másokhoz való viszony, az érzések, a tudás megélésének lényegre törő ábrázolása.

Persze a régmúlt történések újramesélése legalább olyan banalitásokat eredményezhet – az idő és az emlékezet ambivalens érzékelése miatt –, mint korábbi átélésük. Barnes ezt kitűnően tudja csavarintani a memória ficamaira való ráutaltság említéseivel, a bizonytalansági faktor mind az elbeszélőben, mind az olvasóban egyre nagyobb. Ugyanakkor mégsem maradunk teljesen magunkra, hiszen éppen a könyvbeli kérdésekre adott saját válaszokkal, vagy a könyvvel mint válasszal igazolhatjuk létmegértési szándékunkat (még ha próbálkozásnak, hiábavalóságnak is bizonyul). És ez a halál végigkövető árnyékában való mesemondás helyzetét tekintve nem is olyan elhanyagolható.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!