– a Nagy Káli Könyv –

  <h1>Nagy Káli Könyv - Fotó: Darabos György</h1>-
  <h1>Nagy Káli Könyv - borító</h1>-

Nagy Káli Könyv - Fotó: Darabos György

- – Kép 1/2

Ősszel már második, bővített kiadásban jelenik meg a Nagy Káli Könyv, Darabos György fotós és Bojár Iván András írószerkesztő közös vállalkozása. A szerzőpáros kilenc év nyarait barangolta végig a könyv koncepciója szerint kibővült Káli régióban. Meggyőződésük szerint mindazok a táji, népi építészeti, településszerkezeti és látványértékek, amelyek oly varázslatossá teszik a mindössze nyolc falu által bela kott divatos Káli-medencét, éppúgy fellelhetők a közigazgatási határokat nem érintő szélesebb értelemben vett Káli régióban: a Nivegy-völgy, a Pécselyi-medence, a Tapolcai-medence, a Bakony-alja, a tópart, a Kapolcsi-völgy és a Várvölgy térségeiben.

A Nagy Káli Könyv egyedi és rendkívüli vállalkozás. Közel ötszáz oldalon 780 gyönyörű, gyakran egészen nagyméretű fényképpel járja be az említett vidék tájait, falvait, városait. És otthonait is, hiszen a szerzők közel negyven családnál tettek látogatást. Olyan emberek házait, portáit járták be, akik ízléssel, részletező gondossággal és a vidék iránti elkötelezett szeretettel alakították ki lakó- vagy nyaralókörnyezeteiket. Sok művész műtermet, gyűjtők a tulajdonukat képező művek bemutatására alkalmas belső impozáns teret, mások a kétlaki életformát szolgálni képes vidéki otthont teremtettek itt maguknak. A kötetben sorakozó otthonok, a képi bemutatást kísérő irodalmi riportok szereplői összességében egy sajátos, izgalmas, vágyott és szerethető életforma, a káli élet hangulataiba, élményvilágába vezetik be az olvasót, mégpedig vállalt céljuk szerint úgy, hogy e találkozásokon keresztül – akárcsak egykor Eötvös Károly Balatoni utazása – kortörténeti értékek rögzüljenek.

A Nagy Káli Könyv igen tudatos, dramaturgiai szemléletű tartalmi és képszerkesztés, tipográfiai munka eredménye. Elsőként a könyvet a poszt-gutenbergi korszakban is érvényes dísztárggyá avató kézműves minősége, tekintélyes mérete és közel ötkilós súlya teszi egyedivé. Valamint a díszdoboz, amely jellegzetes meszelt-vakolt káli ház oldalát idézi. E nemes és matt testből csusszan ki a kontrasztosan elkülönülő borítójú, életenergiától duzzadó, harsogó pipacsmező vel borított könyvtest, amelybe belelapozva a valódi tájjal azonos értékű látványorgia fogad. Darabos és Bojár szándékosan plánváltásokkal, szűk közeli képek és nagylevegőjű totálok, légi felvételek és aprólékos részletek váltakozásával ritmizálja a könyvet. Ugyanez a ritmusváltásokra építkezés érvényesül a tipográfiai szerkezetben is – Harsányi Tamás grafikus elegáns, higgadt és fegyelmezett keretet teremtett. Aki enged a fokozatosan többet nyújtó szövegegységek csábításának, az a képaláírások, lapszéli megjegyzések, keretes szövegek, végül az irodalmi riportok és az egész köteten végigcsordogáló törzsszöveg rétegein keresztül éppúgy elmerülhet a káli táj világában, ahogy a szerzők merülhettek el munkálkodásuk éveiben. Bojár nem klasszikus albumszöveget írt. Mind a szöveg minőségében, mind pedig oldott, stilárisan változó leírásaiban túlmutat a konvencionális, szép albumképek mellé alibisorokat gyártó műfaj korlátain. Sorait a személyesség hatja át, melynek révén úgy vezet keresztül faluról falura, házról házra a Káli régión, mintha közvetlenül hozzánk szólva hívná föl figyelmünket a vidék érdekes és rejtett részleteire.

Olyan vizuális és tartalmi sűrítmény jött létre, amely Magyarország kiszemelt tájegységét olyannak mutatja, amilyen az a legjobb pillanataiban, vagy amilyen lehetne, amilyenné minden ízében válnia kellene. E sűrítmény módszertani értelemben a klasszikus táj vagy településmárkázási módszer óvatos és puha alkalmazásának köszönhető. Ezúttal a szerkesztés átgondoltabb és stabilabb szerkezeti pilléreken nyugszik: a Káli régió mint helymárka definiált márkapillérein: a Káli érintetlenségén, a Balatontól kissé beljebb, de attól nem független belső életén, a Kálitól elválaszthatatlan borkultúrán, amely idestova kétezer éve az itt élők életformájának keretét alkotja. Ezeken túl a táj karakteres népi építészetén, mindazon helyben fellelhető, s a helyet más tájaktól megkülönböztető látványértékein, amelyek mindenekelőtt nem az üzleti logika kifosztós-lelakós, hanem megőrző fejlesztése révén ígérnék az itt élők, ide kötődők számára a megnyugtató jövőt.

Manapság már igen ritka az ilyen kompromisszumoktól mentes, perfekcionista munka. A kötet minden oldaláról lerí, hogy létrehozóit csak a feladat iránti őszinte szenvedély vezette. Aki kézbe veszi a Nagy Káli Könyvet, ehhez az örömteli élményhez társul.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!