Megint rákerültünk egy kínos listára, miután semmi jelét nem adtuk, hogy okulnánk az amerikai elnökéből. Obama nemrég rossz, így-úgy diktatórikus rezsimekkel együtt említette hazánkat, egyedüliként Amerika szövetségesei és barátai közül.

Kakukktojásként azok között, amely országokban ellenségnek tekintik a civil szervezeteket. S tudatta: ezentúl kormánya különleges figyelmet kíván szentelni e területnek, vagyis a demokrácia mindennapi megvalósulásának. Pénteken közhírré lett, hogy amerikai tiltólistára került majd egy tucat magyar üzletember, sőt kormánytisztviselő, közös ismérvük szerint Fidesz közeli befolyásos figura. A nevekről azóta is tart a találgatás, de abban bizonyos mindenki, hogy ez kemény amerikai üzenet volt az Orbán-kormánynak. Ha úgy tetszik, a legkevésbé sem baráti.

De hát hogyan is lehetne az egy olyan kormányzat esetében, amely rendre nem törődött a fokozatosan magasabb, végül elnöki szintre emelt washingtoni figyelmeztetésekkel, s amelynek udvari médiája útszéli hangnemben ír Amerikáról, felidézve a Rákosi-korszak és a nyilas idők lapjait, a zsigeri ellenségeskedést. Nekik Amerika nem barátjuk – írtam pár hete, olvasván a talán legfideszközelibb publicistájuk tirádáját.

De legalább ők most nem lehetnek meglepve. Amerikának elege lett a budapesti politikából és abból is, hogy a baráti óva intéseit semmibe vették. S megint egyszer bizonyította, hogy az európaiaknál komolyabban veszi a demokrácia elveinek megsértését. Budapesti ügyvivője nyilván nem véletlenül használta a korrupciós gyanú kapcsán azokat a szavakat, amelyekkel Orbánékon évek óta számon kérik a demokrácia megsértését: „a korrupció kezelése megköveteli a fékek, ellensúlyok és az átláthatóság egészséges rendszerét”.

Évek óta rebesgettek korrupciógyanús ügyeket, s lehetett sejteni, hogy a Fidesz közeli üzletemberek idehaza megismert gátlástalan „rámenőssége” aligha állt meg a határoknál. Az amerikai ügyvivő is utalt korábbi jelzésekre. S nyilván akadnak hasonló ügyek más szövetségeseknél is, ám esetükben az eljárás tapintatos, s nem olyan megszégyenítő, mint a nyílt besorolás az oroszok, balkániak közé. S ez teszi az esetet még súlyosabbá: a baráti státus megvonása. Ami arra vall, hogy az Obama-kormány nem csupán egyedi ügynek tekinti, hanem a hazánkkal való keményebb bánásmód első üzenetének. Értesülésem szerint a minap a washingtoni kormányzat kialakította az Orbán-kormánynak járó elbánás taktikáját. Akik – talán Orbánnal az élen – azt képzelték, hogy az Amerika-ellenes propagandát éppúgy lehet gátlástalanul gyakorolni, mint az unióellenes „szabadságharcét”, s közben hasonlóan zavartalanul odajárni, üzleteket kötni, mint az EU-pénzeket felvenni, azok tévedtek. S sejtésem szerint a washingtoni lépés netán megzavarhatja Orbán ezen európai köreit is, hiszen Amerika többi szövetségese aligha hagyhatja figyelmen kívül e kínos listát.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!