Állítólag így imádkoztak a nyugati birodalmak, amikor a magyarok – új hazát keresve – végigszáguldoztak Európán. Ám az augsburgi vereség után lehiggadva berendezkedtek a biztonságot ígérő Kárpát-medencében.

Budaházy György a 21. században érezte úgy, hogy újjá kell élesztenie a „Magyarok Nyilait”. De míg őseink új hazát kerestek, Budaházy a meglévőt próbálta tönkretenni. Az általa vezetett terrorszervezet 3 éven keresztül akarta erőszakkal megváltoztatni az akkori kormánypártok politikáját, nem mellesleg úgy, hogy eközben a lakosságot is megfélemlítse. Molotov-koktélokat robbantottak, volt szocialista képviselőt vertek véresre, jegyirodát és melegbárokat gyújtottak fel. Mindezt – hogy Budaházyt idézzem – „hazafias érzelmű magyar emberként, akinek az egész élete arról szól, hogy jót akar a magyar nemzetnek”.

A magyar társadalom túlnyomó többsége nem kér ebből a „jóból”. Így döntött a Kenéz Andrea vezette bírói tanács, amikor terrorcselekmény, testi sértés, kényszerítés és más bűntettek miatt Budaházyt 13 évi, társait 2 és 12 év közötti különböző tartamú szabadságvesztésekre ítélte.

Szikinger István, Budaházy védője kissé elgaloppírozta magát, amikor a párizsi és brüsszeli merényletekre utalva kijelentette, hogy „boldog az az ország, amelynek ilyen terroristái vannak”.

Nem, Szikinger úr, nem vagyunk boldogok. Magyarországon ugyanis hosszú évtizedeken át ismeretlen volt az ilyesféle bűncselekmény. Egészen a 2006-os tv-székház ostromáig, amit elfelejtettek ekként minősíteni.
Ebben is Gyurcsány a hibás.

A Btk. pontos definíciót ad a terrorcselekmény fogalmára. Röviden: „aki abból a célból, hogy – állami szervet… arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön (egészségügyi törvény elfogadásának és a Bajnai-kormány megalakításának megakadályozása, Gyurcsány lemondásának és előrehozott választások kiírásának követelése) –, vagy olyan céllal, hogy a lakosságot megfélemlítse… személy elleni erőszakos (Csintalan, melegbárok, robbanóanyaggal, robbanószerrel visszaélés) –, vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el (Hiller házába lőttek be) –, avagy terrorista csoportot szervez (Magyarok Nyilai), az követi el a terrorcselekmény bűntettét.

A terrorista csoport fogalmát is meghatározza a törvény: „terrorista csoport a három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja terrorcselekmény elkövetése”.

Nos, akkor mi a kérdés? Csak nem az a baj, hogy nem haltak meg emberek százai, mint a napjainkban elkövetett terrorcselekményekben? Hogy 2007-ben még „csak” robbantásokkal, rongálással, testi sértéssel próbálták megfélemlíteni a fennálló rendszert és annak híveit?

És ma? Milyen „hazafiak” azok, akik vastapssal fogadják a terrorcselekménnyel vádolt Budaházyt, akik miatt rendőrökkel kell kiüríttetni a tárgyalótermet, akik „vérbírót” és „gyilkosokat” üvöltöznek a bíróság folyosóján? És miként képviselheti hazánkat az EU-ban az a Morvai Krisztina, aki hisztérikusan visítozik a teremben, vitatkozik a bíróval és mentelmi joga mögé bújva nem hajlandó elhagyni a tárgyalót. Mi több – jogász létére –, feljelenti a bírót „hivatali visszaélés miatt”, mert az, kötelességét teljesítve, fenntartja a tárgyalás rendjét.

Milyen ország az, ahol még egy „visszavonult” LMP-s politikus is monomániásan gyűlölködik? Schiffer Andrást idézem: „Budaházy tizenhárom év. Mennyi jár a szemkilövetésekért?” El kell keserítsem, kedves uram! Még a Fidesz ügyészsége sem akar többet, mint az első fokon kiszabott megrovás helyett mindössze felfüggesztett szabadságvesztést. Pech.

Ma itthon kell imádkoznunk, hogy a „Magyarok Nyilaitól” ments meg Urunk minket!

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!