Kétségtelen tény, hogy a legutóbbi nemzetközi PISA-kutatás adatai szerint a magyar diákok rosszabb eredményeket értek el a felméréseken, mint néhány évvel ezelőtt, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mai kor egészen másfajta követelményeket állít a felnövekvő nemzedék elé, mint a korábbi évtizedek. Nem helyes hát, ha ugyanazt a mércét alkalmazva próbáljuk eldönteni, alkalmasak-e gyermekeink válaszolni a jövő kihívásaira. Sokféle intelligencia létezik, és ezek a tesztek csak bizonyos részképességek feltérképezésére alkalmasak.

 
Tettamanti Béla rajza

Hogy mindjárt ellenpéldával szolgáljunk, szeretnénk elmondani, hogy az idei, uniós csatlakozásunk tizedik évfordulója alkalmából a tagországok diákjainak meghirdetett szabadalmi versenyt, amely Dohoskakód község Széchenyi-terv keretében felavatott új művelődési házában zajlott, három honi versenyző nyerte meg. Első helyen a Hungarográf nevű lenyűgöző szerkezet végzett. Feltalálója az Emese álma című óriási, domborműves kerámiatányért vihette haza. A nemzetközi mezőny számos indulója közül a második és harmadik helyezést is magyar diáknak sikerült elnyernie. A második díjjal jutalmazott Magyarságérzékelő, amelyet egy felvidéki kollégista fiatalember szerkesztett meg kitartó munkával, osztatlan sikert aratott a zsűritagok és a publikum körében. A boldog helyezett jutalma egy, a neves hűtőszekrénygyártó cég által felajánlott, jégből készült kürt volt. A szellemes kísérőszöveg szerint a hangszert fújás helyett lehelni kell, teljes olvadás után pedig előbukkan belőle az összecsavart ajándékutalvány. Szűnni nem akaró taps kísérte mind a találmányt, mind az ötletes díjat, majd átadták a harmadik, nem kevésbé rangos elismerést. A díjazott Futballáb nevű találmány még tökéletesítésre szorul, de sorozatgyártására már ebben a kísérleti fázisban is számos cég jelentkezett.

A Hungarográf nevű program bármilyen szövegesdokumentumot képes rövid idő alatt rovásírásos formába konvertálni. Segítségével jövő évtől megindul a Magyar Elektronikus Könyvtár teljes anyagának feldolgozása. A művek átalakítása állami támogatással folyik, a munkafolyamatot szakbizottság felügyeli majd, és az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben is ők döntenek. Mivel a nemes elvi célkitűzés mellett rendkívül fontos, hogy a diákok a jövőben kifogástalan minőségű rovásírásos könyvekhez jussanak, az átállási folyamat évekig elhúzódhat, de a váltással járó esetleges nehézségek leküzdésére a szaktárca szintén szakértői bizottságot hoz majd létre.

A sokak szerint legérdekesebb, második helyen végző Magyarságérzékelőt kitörő örömkiáltások fogadták.

A szerkezetet az avatatlan szemlélő holmi fémkeresőnek vélhetné, nem is sejtve, hogy a különös gép szárába épített memória több mint harmincmillió DNS-minta adatát tartalmazza(!), amelyeket a világ legkülönfélébb területein élő magyar önkéntesek bocsátottak a már tíz éve zajló kutatás rendelkezésére.

A díjátadón, ezt is meg kell említenünk, akadtak ünneprontók és kétkedők is. Egyikük a harmincmilliós mintavételt kérdőjelezte meg, másikuk a tíz évre visszatekintő munkafolyamatot kérte számon, arra célozva, hogy a feltaláló akkoriban tizenegy éves volt, ami kérdésessé teszi, hogy a találmány valóban az ő nevéhez köthető-e. A zsűri nem zárkózott el a választól, szabad teret engedett a vitának, fölényes érveléssel győzve meg a kétkedőt.

A zsenialitás már gyermekkorban kiütközik – válaszolta elegánsan az ősz zsűri elnök, majd átadta a Futballábért járó aprócska, bár annál súlyosabb, asztali nehezékként is használható míves kis stadiont, Véső Keszi ötvösmester ipaművészeti alkotását.

A zsűri szigorúságát és elfogulatlanságát bizonyítja, hogy aláhúzták, a Futballáb még valóban tökéletesítésre szorul, ám a részlethibák kiküszöbölését követően nemzetközi piacot és hírnevet jelent majd e kicsinyke, lángoktól ölelt kis országnak. A láb tulajdonképpen egy combig érő, szilikonból készült üreges, számítógép által vezérelt láb, amelyet felöltve tulajdonosa – természetesen a megfelelő fizikai felkészültséggel megtámogatva – bármikor gólt képes lőni.

A zsűri megjegyezte, hogy a névben rejtező balláb szó nem szerencsés, egyrészt, mivel a lábat jobbos és balos kivitelben is gyártják majd, másrészt, az elnevezés negatív asszociációkat is kelthet. Az akadékoskodók természetesen itt sem állták meg megjegyzések nélkül, célozgattak arra, hogy a MLSZ már jelezte fenntartásait, ám kötekedők szűk csoportjának nem sikerült elnyomnia az öröm zúgását. A közönség állva ujjongott, majd spontán elénekelte a Himnuszt. Az ünnepség végeztével kifelé tartó tömegben a második helyezett kézben vitte ki a becsomagolt Magyarságérzékelőt, amely a mezőnyben részt vevő észt nemzetiségű Itallapi Ottlapulo mellé érve hevesen ingani és sípolni kezdett. A kételkedők cinikus kis magja azonnal felhívta az eseményen megjelent újságírók figyelmét az anomáliára. A média munkásai körbevették a balti versenyzőt, aki hirtelen zavarba jött a rá irányuló figyelemtől. A kamerák kereszttüzében állva idegesen köhécselt, majd bevallotta, hogy valóban, három nemzedékkel ezelőtt volt egy magyar a családjában, ezért is döntött úgy, hogy benevez erre a versenyre és megnézi ezt a csodálatos országot.

A boldog, ifjú győzteseket a tömeg éljenezte, mi pedig örültünk fiataljaink sikerének, hiszen páratlan tehetségüket, lám, itthon kamatoztatják, tovább öregbítve dicső hírnevünket, csatlakozva a világ nagy magyar feltalálóinak sorához, rácáfolva a pesszimisták és kétkedők fáradhatatlanul terjesztett rémhíreire.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!