Újabb tanulmányt írt a baloldalról Gyurcsány Ferenc. Az írás, amelyet elküldött az MSZP elnökségének is, nem elemzi a jelenlegi politikai helyzetet, és nem ad programot sem: azt boncolgatja, mit jelent ma baloldalinak lenni. A „Mi a baloldal, ki a baloldali?” című tizenhét oldalas írás első mondata: „Se háború, se béke – talán így írható le a magyar baloldal jelenlegi belső helyzete”.

A pártban sokak által sürgetett baloldali fordulat helyett amellett érvel, hogy úgy építsenek balközép pozíciót, hogy egyidejűleg nyissák ki az MSZP-vel együttműködni akaró demokraták számára is a pártot.

„Meggyőződésünk szerint a baloldal olyan szabadságpárti politikai, kulturális és erkölcsi mozgalom, amelynek célja, hogy ha kell, akkor az erősek, a hatalmasok, a befolyásosok méltányos korlátozásával is biztosítsa a gyengék, az alávetettek a kiszolgáltatottak politikai, kulturális, gazdasági és szociális szabadságának minél szélesebb körű és minél teljesebb érvényesülését” – fogalmaz Gyurcsány, aki a szövegben csak egyszer említi az MSZP-t, amúgy a „baloldal” kifejezést használja. Szerinte öt terület, a társadalombiztosítás, a foglalkoztatáspolitika, a családtámogatás, a szociális lakásellátás és az iskolarendszer az, ahol a korábbi tévutakon túllépő baloldali politikának megvannak a lehetőségei a hátrányos helyzetűek kiszolgáltatottságának csökkentésére, a társadalmi mobilitás előmozdítására.

A liberális–baloldali kormányok teljesítményét értékelve azt a következtetést vonja le, hogy az MSZP–SZDSZ kormányok a jobboldallal szemben újra meg újra kiálltak a polgári, politikai jogegyenlőség mellett, politikájuk megfelelt a modern baloldaliság követelményeinek. „Mi természetesnek tekintjük a szabadság, az egyenlőség és a haza ügyének összekapcsolását, ezért a mi baloldaliságunk szabadelvű, hazafias szociáldemokrácia, amely nyitott valamennyi mérsékelt demokratikus gondolat és erő irányába” – zárul Gyurcsány Ferenc dolgozata.

Címkék: MSZP, baloldal

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!