Mindig van egy kényszerhelyzet, amibe a mindenkori magyar politikai elit manőverezi bele az országot, mondja Márton László író, akit frissen megjelent A mi kis köztársaságunk című regénye kapcsán kérdeztünk.

 
Márton László - Fotó: Berecz Valter, Képszerkesztöség

– A regénybeli Hömpölyzug ábrázolásakor ugyan alapul vette, miszerint Vésztőn 1944-ben kikiáltották a köztársaságot, és a település önállósodott az ország egészétől, de aztán elrugaszkodott a valóságtól. Milyen mű megalkotása volt a célja?

– Nem a helyi anekdotákat szerettem volna megírni, hanem egy azokon túlmutató, általánosabb érvényű történetet. Mivel ez egy örök magyar ügy: a szabadságnak és függetlenségnek az örök kísértése, ami a történelmünkben újra és újra fölmerül, és mindig bukással végződik. Az, hogy egy kelet-magyarországi településen, ahonnan elmenekült a régi közigazgatás, kivonult a magyar és német hadsereg, és a helybeliek egy csoportja kikiáltotta a köztársaságot, kettős vonzattal bírt. Egyrészt a nevetséges külsőségekkel terhelt hatalomgyakorlással, másrészt ezek a szegény emberek életükben először tapasztalták meg, hogy saját maguk irányíthatják a sorsukat. Volt egy elgondolásuk az államiságról, és ezt az eszmei konstrukciót a maguk ügyetlen, tökéletlen módján próbálták a gyakorlatba átültetni. A közösségi működés dinamikáját írtam meg szatírában, kórképet adva egy beteg korszakról, történelmi tényekkel és fantasztikummal ötvözve. Utóbbira jó példa, mikor a szovjet városparancsnok a Hold sötét felére utazva kiszabadítja Sztálin lányát, a Világszép Szvetlána kisasszonyt a sárkány fogságából.

– Ez mind mesés, de nemcsak magyar ügy, hanem magyar átok is egyben, ahogyan elképzeljük és megvalósítjuk saját államunkat?

– A Hömölyzugi Köztársaság története, ahogy persze a vésztőié is, zökkenőmentesen beilleszkedik egy hagyományba; ez egy létező modell, aminek megvan az előzménye és a folytatása is. Az eget ostromló nagyravágyás és az elképesztő szűklátókörűség keveredése, a nagyság és kicsinység együtt. Mi, magyarok büszkék vagyunk rá, hogy szembeszállunk a világgal, lényegében pontosan úgy, ahogy az Egri csillagokban olvasható. Bezárkózunk egy várba, körülöttünk a barbár ellenség, akiről nem tudjuk, kicsoda, de lenézzük és gyűlöljük. Sajnos azonban sokkal többen vannak nálunk, és erősebbek, mi mégis kitartunk az utolsó leheletünkig, miközben a komisz Nyugat nem véd meg. Ám mi még ebből is erőt merítünk, ráadásul a köztünk lappangó árulókat is felderítjük és példásan megbüntetjük. Én éppen ezt a kritikátlan, igenlő modellt igyekszem leleplezni.

– Most se borítsunk rá fátylat: mi biztosítja az utánpótlást ennek a hagyománynak?

– Ha végignézünk az újkori magyar történelmen, azt látjuk, mindig van egy kényszerhelyzet, amibe a mindenkori magyar politikai elit manőverezi bele az országot. Keletkezik egy hatalmi vákuum, ebbe csúszik bele egy különösen agresszív alakulat: a törökök szinte rákényszerültek benyomulni az országba, amikor összecsapott a Zápolya- és a Ferdinánd-párt. De hasonló helyzet állt elő a II. világháború végén is. Az ország többszöri megszállása és kifosztása után ismét nagyon kevés mozgástere volt a megmaradt politikai elitnek.

– Pedig a köztudat úgy tartja, a koalíciós, átmeneti, ’45–’48-as időszak az idill jegyében telt. Nagyobbat nem is tévedhetnénk?

– Rémuralom volt akkor is, csak éppen többpárti rémuralom. A kisgazdák, a nemzeti parasztpárt és szociáldemokraták ugyanúgy részt vettek a még megmaradt polgári értékrend rombolásában, mint a kommunisták. Internálások, népbíróságok, kényszerlakhely- kijelölések… Ha közelebbről vizsgáljuk a nem kommunista politikusok működését, képességeit, Tildy Zoltán köztársasági elnöktől Nagy Ferenc miniszterelnökön át a szociáldemokrata Szakasits Árpádig, egészen elkeserítő az összkép. Ugyanakkor, ha sokkal tehetségesebb, ügyesebb, jellemszilárdabb politikusok lettek volna, akkor sem tudták volna megakadályozni a kommunista hatalomátvételt.

– A balcsillagzat kényszerpályáin túl miért nem tanulunk a hibáinkból?

– Mert a sérelmeinkbe való bezárkózás, az egész világgal való szembefordulás, a szabadságharcos retorikával leplezett behódolási készség már talán a tatárjárás óta kialakult reflex. Ugyanakkor arra várunk, bárcsak igazodhatnánk valakihez, ne kelljen magunknak vállalni a felelősséget a tetteinkért.

– Az igazodásban szerepet játszhatnak ma még bármiféle államelméletek, ahogy regényében a német filozófus, Fichte A tökéletes állam című műve, ami a hömpölyzugiak kedvelt olvasmánya?

– Úgy látom, a mi korunkban a nemzetállam mint képződmény igen erősen erodálódik, miközben mint fikció továbbra is nagyon erős, habár tudjuk, hogy a tényleges döntések nagy része nem nemzetállami szinten születik. Ugyanakkor elképesztő, ahogyan ezt az ország lakosságának nagyobbik része egyáltalán nem érzékeli. Ahogy az is borzongató, mennyire nem vesz tudomást a körülötte zajló és őt érintő folyamatokról. Arról például, hogy nemzeti katasztrófáink miért következtek be, a többségnek lövése sincs. Így persze nehéz is tanulni belőlük…

– Az ezekről költött mesék növelik tovább a társadalmi megosztottságot?

– Jelenleg nem abba az irányba megyünk, hogy jobban megértsük önmagunkat, mítoszaink inkább tovább sűrítik a homályt. A társadalom felelősségvállalása egyre kevésbé vetődik föl, helyette az önfelmentés reflexei működnek. Nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy borítékolhassuk, ezek a folyamatok újabb traumákhoz és bűnökhöz fognak vezetni.

– Milyen előjeleit látja ennek a jövőnek?

– A társadalom egyes rétegei brutális leszakadási folyamaton mennek keresztül, a tudatlanság mértéke az iskolarendszer szétverése következtében egyre növekszik, az ország számos részén etnikai konfliktusok generálódnak, évről évre növekszik a feszültség. De a fiatalok tömeges elvándorlása demográfiai katasztrófához is vezet… És mindezt a szőnyeg alá söprik vagy a nemzeti dicsőség nimbuszával felstilizálják. Mindennek a levét a következő nemzedék issza majd meg, csak éppen az a tapasztalat, hogy ez sem fog magunkba szálláshoz vezetni, inkább újabb bűnbakképzéshez, öncsonkításhoz, paranoid tudatállapothoz.

– Innen fakad a könyv végének keserűsége is?

– Aki tanul a közösség hibáiból, az mindig az egyén, a közösség ellenben máshogy működik. Ezt próbálom a regényben a nagy elődök, Swift, Beckett, Gogol szellemében, viccesen – mert a szörnyűségekről csak így érdemes, nem elszörnyülködve – bemutatni. A keserűség mellett ott az elszántság, a bátorság, a szellemi és erkölcsi ellenállás. Ha nem hinném, hogy képesek vagyunk tanulni a hibáinkból, nem is írtam volna meg ezt a regényt.

----------------

Márton László
• (1959) a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett író, műfordító. A mi kis köztársaságunk című regény a 21. kötete. Jelenleg Goethe Faustjának fordításán dolgozik, melyből Schilling Árpád rendez darabot a Katona József Színházban, Kulka János (Mefisztó) és Máté Gábor (Faust) főszereplésével.

Vésztői Köztársaság.
1944 októberétől 1945 februárjáig a 11 ezer lakosú, Körös-parti, Békés megyei településen Rábai Imre és barátai államot hoztak létre az államban. Szó szerint is elhatárolták magukat az országos közigazgatástól. Rábait később letartóztatták és internálták, majd évek múltán szabadon engedték. Hasonló törekvések voltak ez idő tájt a kelet-magyarországi régióban Doboz, Dévaványa, Battonya településeken is. Csoór István Hegy és göröngy című regényében (1970) emlékezik meg az esetről, a vésztői születésű Lakatos Menyhért Egy Körös menti köztársaságról című kisregényében dolgozta föl (1981), míg Gazdag Gyula A bankett címmel készített róla dokumentumfilmet (1979).

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!