A Kúria e heti jogegységi döntése három elvi kérdésre adott választ. Kimondta, hogy a devizahiteleknél a deviza vételi és eladási ára közötti különbség – vagyis – az árfolyamrés alkalmazása tisztességtelen.

Az árfolyamkockázatot és az egyoldalú szerződésmódosítást viszont minden szerződés esetében külön kell vizsgálni. Mit ért a jog a tisztességtelenség fogalmán? Közel sem azt, amit e szó köznapi jelentése takar. Ezt azért fontos leszögezni, mert az ország felelőtlen vezetői nem átallották a bankok elleni „uszításra” használni a nehéz helyzetbe került adósok – amúgy érthető – negatív indulatait.

Az Európai Unió Bírósága a Kúria előzetes kérdésére adott válaszában kifejtette, hogyan kell értelmezni azt a követelményt, hogy egy szerződési feltétel világos és érthető legyen. Ehhez a devizaadósnak azt is meg kell értenie, hogy a külföldi pénznem átváltási mechanizmusa hogyan működik, és tisztában kell lennie azzal, hogy ebből rá milyen anyagi következmények hárulnak. A Kúria ebből vonta le azt a következtetést, hogy az árfolyamrés alkalmazása nem felel meg ezeknek a szigorú kritériumoknak: e szerződésekben az árfolyamrés helyett a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát kell alkalmazni.

A jogegységi döntés azonban nem jogszabály. Az kizárólag azokra az ügyekre vonatkozik, amelyek jelenleg folyamatban vannak a bíróságok előtt. Tehát csak a bíróságokra nézve kötelező.

A minden devizahitelest érintő megoldás nem a bíróság, hanem a kormány kezében van. A problémát csak jogalkotással lehet megoldani, méghozzá úgy, hogy a kormánynak – eddigi szokásától eltérően – előzetes számításokat kell végeznie, és egyezségre kell jutnia a bankszektorral. Jó volna, ha végre az állam jelenlegi vezetői és az általuk félrevezetett emberek is megértenék, hogy a gazdaság fejlődésének legfőbb mozgatórugója a bankok hitelezési szándéka és képessége.

Ha nem születik minden érintett fél számára elfogadható megoldás – és ebbe az is beletartozik, hogy az egykori forinthitelt felvevők se járjanak rosszabbul, mint a részint a gazdasági válság, részint a Fides-zkormány felelőtlen gazdaságpolitikája miatt pórul járt devizahitelesek –, akkor perek százezrei áraszthatják el a bíróságot. És ez nem csak a pénzpiacot, de az igazságszolgáltatást is padlóra küldheti.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!